Začenjamo novo šolsko leto 2017/2018,

na katerega smo se vsi zaposleni skrbno pripravili in želim, da bomo načrtovane dejavnosti izpeljali po pričakovanjih, dopustili prostor inovativnosti in ustvarjalnosti ter omogočili doseganje uspeha slehernemu učencu in učenki. Pomembno je, da je poletni predah prinesel sprostitev in počitek, saj šolsko delo in učenje zahtevata energijo, zbranost in večstransko aktivnost.

V šolskem letu 2017/2018 bo šolo obiskovalo 718 učenk in učencev v 29 oddelkih od 1. do 9. razreda, 13 začetnih skupinah podaljšanega bivanja ter dveh skupinah jutranjega varstva. Zaradi povečanega števila oddelkov in učencev ter posledično zaposlenih je bila organizacija dela zelo zahtevna, izvedba pouka in drugih dejavnosti pa še veliko bolj kaže na prostorsko stisko (učilnice, kabineti, skupni prostor za delo učiteljev, predvsem pa na stisko v jedilnici in kuhinji ter letos ponovno v telovadnicah pri izvajanju pouka športa).

Prostorske težave se z ustanoviteljem, Občino Domžale, rešujejo. Po strokovni plati pa verjamemo, da bo šolsko leto bogato in pestro – pouk in druge dejavnosti se bodo prepletale ter bogatile znanje in izkušnje vseh udeležencev vzgoje in izobraževanja. Želimo si, da je šola prostor učenja, pa tudi prostor, kjer otroci in odrasli živimo življenje v skupnosti, kjer se povezujemo med seboj, povezovanje pa razširjamo v širšo skupnost ter mednarodno okolje.

Ob začetku letošnjega šolskega leta vsem staršem sporočam, da otrokovemu šolanju namenite pozornost pri ponovnem vstopanju v šolo – ne le na začetku pouka, ne le pri izpolnjevanju šolskih obveznosti, ampak tudi pri vzgoji za varno ter odgovorno vedenje v prometu, pri vključevanju v novo skupnost, vzpostavljanju novih odnosov z vrstniki ter odraslimi. Spoštujemo posameznikove potrebe, vendar moramo poskrbeti tudi za to, da otroka opremimo za življenje z drugimi, za strpnost in toleranco, za samostojno ter odgovorno ravnanje do sebe in drugih.

Spremljajte  otrokovo šolanje, ga spodbujajte, vzdržujete redne osebne stike z otrokovimi učitelji, predvsem pa zaupajte učiteljevi strokovni presoji, nasvetom in usmeritvam. Še posebej takrat, ko se pojavijo težave. Razumemo, da različni problemi včasih čustveno obremenijo vse vpletene, vendar iskanje rešitev ni v dokazovanju napak, ampak v strpni medsebojni komunikaciji, spoštovanju in zaupanju, da le skupaj lahko najdemo najboljše rešitve. Zaupanje in sodelovanje sta ključna momenta za sooblikovanje spodbudnega učnega okolja za vse učence, vaše otroke. Ne gre le za to, da otroku pomagamo k šolski uspešnosti, naučiti ga moramo, kako na ustrezen način reševati težave, s katerimi se bo v življenju tako ali drugače še srečeval.

Naše delo usmerjajo predpisani dokumenti, na ravni zavoda pa sta vodilo za uresničevanje dolgoročnih ciljev poslanstvo in vizija šole. V postopku prenove Vzgojnega načrta smo ju zapisali takole:

NAŠE POSLANSTVO

V vsakem otroku iščemo pozitivno,

prizadevamo si, da se bo znal in želel učiti,

da bo odkril in izrazil svoje najboljše lastnosti –  gradil mostove prijateljstva in miru,

negoval ljubezen do domovine in znal sobivati z naravo.

 

VIZIJA ŠOLE

Želimo si biti šola, ki razvija ustvarjalnost in vedoželjnost,

spodbuja k spoštovanju in odgovornosti,

z zanesljivim korakom vodi po poti odraščanja

in ponosno odpira vrata v svet sožitja.