01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

Dejavnosti šolske skupnosti učencev so namenjene predvsem obogatitvi šolskega življenja in uveljavljanju interesov učencev.

PROGRAM DELA ŠOLSKE SKUPNOSTI UČENCEV ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

SEPTEMBER

 • priprava osnutka programa ŠSU (predlogi oddelčnih skupnosti),
 • organizacijske in vsebinske priprave na teden otroka
 • razpis volitev za predsednika ŠSU (evidentiranje kandidatov, oblikovanje kandidacijske liste, predstavitev kandidatov) – učimo se demokracije,
 • seznanitev s kriteriji za udeležbo na nagradnem izletu.

OKTOBER

 • 5. 10. – obeleženje Dneva učiteljev,
 • nadaljevanje predstavitev kandidatov za predsednika ŠSU in volitve,
 • teden otroka (od 2. – 6. 10. 2017).
 • Promocija dejavnosti v okviru tedna otroka po oddelkih (oddelčni predstavniki ŠSU),
 • zbiralna akcija starega papirja,
 • sklic 1. šolskega parlamenta v tednu otroka 6. 10. 2017, seznanitev s temo letošnjega otroškega parlamenta, sprejem programa ŠSU.
 • organizacija nagradnega izleta
 • medvrstniško srečanje.

NOVEMBER

 • priprave na novoletni sejem,
 • predvidoma obravnava teme za otroški parlament.

DECEMBER

 • novoletni sejem,
 • božično-novoletne čestitke (novoletna pošta),
 • obravnava teme za otroški parlament.

JANUAR

 • šolski parlament na temo letošnjega otroškega parlamenta »Šolstvo in šolski sistem« in priprava na medobčinski parlament.

FEBRUAR

 • medobčinski parlament.

MAREC

 • Gregorjevo

APRIL

 • 2. akcija zbiranja starega papirja.
 • dogodek v organizaciji učencev (oblikovanje predlogov do 2. šolskega parlamenta!)

MAJ/JUNIJ

  • predlogi za priznanja in pohvale,
  • 28. 6. 2018: zaključni parlament ŠSU.

Mentorji ŠSU:
Marko Drobne
Tjaša Kranjc
Maja Petek Tomšič

Predsednica šolske skupnosti učencev je Neža Podpeskar.