01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si
Organizator tekmovanja v znanju angleškega jezika je Zavod Republike za šolstvo. V tekmovanje se pod pogoji, ki jih določa Pravilnik, lahko vključijo učenci 9. razreda.
Tekmovanje bo v šolskem letu 2018/2019 organizirano in izpeljano na treh ravneh: šolski, območni in državni.
šolska raven: 14. 11. 2018, ob 13. uri
območna raven: 17. 1. 2019, ob 14. uri
državna raven: 20. 3. 2019, ob 14. uri
Literarna predloga za območno in državno raven tekmovanja:

 Sherman Alexie: The Absolutely True Diary of Part-Time Indian
 693208
Mentorstvo in priprave na tekmovanje:
Darinka Šmit Bahčič