Organizator tekmovanja v znanju angleškega jezika je Zavod Republike za šolstvo. V tekmovanje se pod pogoji, ki jih določa Pravilnik, lahko vključijo učenci 9. razreda.
Tekmovanje bo v šolskem letu 2019/2020 organizirano in izpeljano na treh ravneh: šolski, območni in državni.
šolska raven: 14. 11. 2019, ob 13. uri
območna raven: 15. 1. 2020, ob 14. uri
državna raven: 17. 3. 2020, ob 14. uri
Literarna predloga za območno in državno raven tekmovanja:

 John Green: Turtles All the Way Down
Mentorstvo in priprave na tekmovanje:
Darinka Šmit Bahčič