nacrt

 

 

1
Zgornje Jarše, Srednje Jarše: po Kamniški cesti, nato levo po Jarški cesti do šole v Jaršah, pri šoli levo po Šolski ulici do šole.

 

2
Rodica, Groblje: učenci, ki stanujejo čez železniško progo, uporabljajo semaforiziran prehod za pešce čez Kamniško cesto ob železniški postaji Rodica, nato po Kettejevi do šole.

 

3
Količevo: po Hubadovi, mimo vrtca, čez most naravnost, po Trdinovi do Kettejeve.

 

4
Vir: po Šaranovičevi, pri lekarni desno, po Čufarjevi, Dvoržakovi mimo vrtca, čez most naravnost, po Trdinovi do Kettejeve in ne pozabi zaviti desno v šolo!