Obveščamo vas, da so na spletnih straneh (http://www.ric.si  in https://www.ric.si/mma/info%202018%20Slovenska/2018082810452356/ ) objavljene Informacije za učence in starše.

Nacionalnega preverjanja znanja se v šolskem letu 2018/2019 obvezno udeležijo učenci 6. in 9. razreda. Učenci opravljajo nacionalno preverjanje znanja iz treh predmetov:

  • v 6. razredu pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku (angleščina),
  • v 9. razredu pri slovenščini, matematiki in tretjem predmetu (učenci naše šole so izbrani za preverjanje iz predmeta državljanska kultura in etika).

Datumi preverjanja znanja:

–          torek, 7. maj 2019 slovenščina (6. in 9. razred),

–          četrtek, 9. maj 2018 matematika (6. in 9. razred),

–          ponedeljek, 13. maj 2019 angleščina (6. razred) in tretji predmet/državljanska kultura in etika (9. razred).