Projekt, ki smo ga ustvarili na platformi eTwinning se imenuje Let us all combine. Namen projekta je izmenjava mnenj, materialov, idej, učnih priprav z drugimi slovenskimi in evropskimi učitelji z namenom skupne rabe in evalvacije materialov na temo medkulturnosti, medkulturne vzgoje, sprejemanju razlik med kulturami in narodi in pri delu z učenci priseljenci.

Več na spletni strani projekta: https://twinspace.etwinning.net/51492