Pri izbirnem predmetu Varstvo pred naravnimi nesrečami so se učenci naučili veščin upravljanja in ravnanja ob migracijah v času naravnih ali drugih nesreč. Hkrati smo se povezali z lokalnimi reševalnimi organizacijami, ki so nam pomagali pri oblikovanju strategij ravnanja.

Več v gradivu.

Dostopnost