2 GRADNJA OSNOVNE ŠOLE RODICA

Osnovna šola Rodica stoji na območju, ki so mu domačini nekoč rekli Roje. To je ledinsko ime za območje med Kamniško Bistrico na vzhodu in Mlinščico na zahodu, ki je omejevala naselji Rodica in Spodnje Jarše. Na tem območju je bila leta 1972 zgrajena šola, ki se danes...

3 ŠOLSKA STAVBA IN NJENO DOGRAJEVANJE

Prvotna šolska stavba je bila sestavljena iz glavnega šolskega poslopja, avle, veznega hodnika, hišnikovega stanovanja, garderob in telovadnice. Poleg te je bila kotlarna, dva kabineta za učitelje športne vzgoje in shramba za športna orodja, ki je bila s premičnimi...

5 ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV NA OŠ RODICA

V šestdesetih letih dvajsetega stoletja je zaradi priseljevanja ljudi na območje Jarš, Rodice in Vira število otrok na tem območju zelo hitro naraščalo. To je bil tudi eden glavnih razlogov, da so severno od zvezne ceste zgradili novo osemletno šolo, Osnovno šolo...

6 POMEMBNEJŠI DOGODKI V PRVIH DVEH DESETLETJIH

Na sliki: Slovesna obeležitev 10-letnice delovanja šole je bila 26. junija 1982 na šolskem igrišču. Pomembnejši dogodki v prvih dveh desetletjih delovanja šole so odražali duh časa. Vsako leto je zvrstilo vrsto proslav, ki so bile vezane na tedanje državne praznike in...

7 TRADICIJA ZBOROVSKEGA PETJA

Na sliki: Zborovodkinja Metka Pichler s svojim zborom na republiški reviji mladinskih pevskih zborov v Zagorju ob Savi, maja 1984. Prvih 17 let delovanja šole, vse do svoje prerane smrti, je za zborovsko petje na šoli skrbela izjemna glasbena pedagoginja Metka...