eko

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podelijo mednarodna priznanja – zelene zastave, članica Ekošole pa je tudi naša šola.
Glavni cilj programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so:

  • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
  • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
  • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
  • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
  • razvijati pozitivne medsebojne odnose,
  • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
  • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
  • povezovati Ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Koordinatorji Ekošole smo trije; Urška Logar (1. triada), Bruno Šincek (2. triada) in Andreja Grabar (3. triada).

Vsako leto v oktobru postavimo okvire ekoakcijskega načrta Ekošole. Aktivnosti in projekte (vsaj trije), za katere se odločimo, izvajamo skozi celo šolsko leto. V letošnjem šolskem letu smo se v okviru Ekošole odločili za projekte:

–       Ekokviz za osnovne šole,

–       Hrana ni za tjavendan (zmanjšajmo količino zavržene hrane),

–       Ekobranje za ekoživljenje

in zbiralne akcije:

–       zbiranje tonerjev, plastičnih zamaškov in baterij,

–       dvakrat letno pa bomo organizirali zbiralno akcijo odpadnega papirja in kartona.

V sklopu izbirnih aktivnosti bomo aktivni s tako imenovanimi »Zelenimi stražami«, s katerimi bomo poskrbeli za čisto okolico šole, ter sodelovali na razpisanih likovnih natečajih, povezanih z ekološko tematiko.

 
Domžale, 19 .10. 2017

Koordinatorka Ekošole,

Andreja Grabar

 

 

Dostopnost