Zavod RS za šolstvo v skladu s Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev razpisuje tekmovanje v znanju geografije za šolsko leto 2020/2021.

Tekmovanje poteka letos na dveh ravneh:
1. šolsko tekmovanje za bronasto priznanje,
2. državno tekmovanje za srebrno in zlato priznanje.

Tekmovanje je sestavljeno iz pisnega in terenskega dela. Na tekmovanju lahko sodelujejo učenci od 6. do 9. razreda v dveh skupinah: 6./7. razred in 8./9. razred.

Tema tekmovanja v šolskem letu 2020/2021 je »PREHRANA V GEOGRAFSKI PERSPEKTIVI«.

Datumi tekmovanj:
šolsko tekmovanje: četrtek, 18. marec 2021, ob 13. uri (testna vprašanja pripravi ZRSŠ)
državno tekmovanje: sobota, 24. april 2021, ob 10. uri (testna vprašanja pripravi ZRSŠ)

POGOJ ZA TEKMOVANJE:
Obvezna je prijava na tekmovanje:
Učenec/učenka se s pisno izjavo, ki vsebuje soglasje o objavi rezultatov, prijavi na šolsko tekmovanje (po informacijskem strežniku dostopno v novembru 2020). Na teh obrazcih bo za vsakega učenca izpisano tudi osebno geslo za dostop do njegovih rezultatov šolskega tekmovanja.

Vsa literatura za pisni del in tudi terenski del tekmovanja je dostopna v spletni učilnici Dodatni pouk Geografija, pritisni na: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=63659#section-0

Postopke terenskega dela si lahko preberete v GRADivu (letos tega ni)

Dostopnost