7. RAZRED

VERSTVA – POWERPOINTI

Preberi krajša neumetnostna besedila od strani 42 do 54 (Vere in verovanja, Kaj je skupno vsem verstvom, Vzroki za verovanja, Prve oblike verovanja …) in odgovori na vprašanja.

http://www.simos.si/egradiva/Etika/index.html

8. RAZRED

OGLJIČNI ODTIS:
Izračunaj ogljični odtis:
https://calc.zerofootprint.net/youth/

VODNI ODTIS:
Izračunaj vodni odtis:
http://www.primavoda.si/poraba-vode/izracunaj-svojo-porabo

Trajnostni razvoj:
Igraj igro na: http://www.2020energy.eu/game
Dostopnost