01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

Z namenom, da vam ob začetku šolskega leta posredujemo informacije o poteku šolskega leta 2019/2020, vas obveščamo o datumih izvedbi 1. roditeljskega sestanka. Na sestanek boste povabljeni še s pisnim vabilom razrednika/razredničarke.

12. 9. 2019 ob 17.00 6. a, b, c in 7. d matične učilnice A.Berlec, J. Stančič, V. Grilj in Z. Gasparič
16. 9. 2019 ob 17.00 2. a, c, 3. a, b, c, d avla, matične učilnice I.Mučibabić, D. Trobec, A. Gaber Peceli, M. Pečevnik, M. Jakoš Vasle, S. Klemenc
17. 9. 2019 ob 17.00 4. a, b, c, 5. a, b, c avla, matične učilnice B. Šincek, A. Gale, J. Tomelj, S. Koželj Juhant, D. Jeretina Anžin, Š. Ramovš
19. 9. 2019 ob 17.00 7. a, b, c. 8. a, b, c, 9. a, b, c avla, matične učilnice V. Ziernfeld, A. Brovč, A. Grabar, T. Grobin Kham, D. Smole, P. Dešman Senčar, M. Mah, M. Vidmar, D. Volčini
26. 9. 2019 ob 17.00 1. a, b, c avla T. Šarc, S. Gomboc, U. Logar
30. 9. 2019 ob 17.00 2. b matična učilnica, Jarše N. Pokovec

 

Dostopnost