Zaradi izrednih razmer bodo vse šole prekinile z izvajanjem pouka od 16. 3. 2020 do predvidoma 27. 3. 2020.

Staršem smo na e-naslove poslali napotke o domačem delu otrok, v ponedeljek, 16. 3. 2020, bomo objavili učna gradiva in znotraj teh povezave, preko katerih se bo mogoče učiti na daljavo oz. samostojno po pisnih napotkih učiteljev.

Želimo vzdrževati vsaj nekaj strokovno usmerjene učne aktivnosti otrok in osmisliti čas, ki ga bodo otroci morali preživljati brez vrstniških stikov in drugih aktivnosti.

Z današnjim dnem pa je bil sprejet ODLOK, s katerim je preklicana Odredba o zagotavljanju nujnega varstva otrok. Do nadaljnjega je ukinjeno vsako organizirano varstvo otrok, saj je širjenje virusa COBID-19 preko najmlajših najbolj intenzivno, neposredno je lahko ogroženo tudi zdravje zaposlenih (povzeto iz posebnega obvestila šolske ministrice dr. Simone Kustec: https://www.gov.si/novice/2020-03-15-posebno-obvestilo-ministrice-dr-simone-kustec-o-varstvu-otrok/)

Dostopnost