01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

Spoštovani starši, drage učenke, dragi učenci.

Od vsega bi na uvodu v 6. teden pouka želela sporočiti, da se skoraj vračamo v šolo. Pa ne morem, povratek je časovno negotov, zato nadaljujete z učenjem doma.

V šesti teden pouka vstopamo opremljeni z uradnimi informacijami, povezanimi s pravili ocenjevanja na daljavo. Resnično me veseli, da se večinoma zelo trudite in redno izpolnjujete šolske obveznosti. To veliko šteje, saj dokazujete, da se učite in v znanju napredujete. Prav zato pričakujem, da boste zmogli šolsko leto uspešno zaključiti.

Ocenjevanje bomo pričeli izvajati v mesecu maju, v tem tednu vam bodo učitelji posredovali podrobnejše informacije.

Dokončno je bila sprejeta tudi odločitev, da učenci 6. in 9. razreda letos ne bodo pisali Nacionalnih preizkusov znanja.

In še ena posebnost zaznamuje ta teden – ob koncu delovnega tedna sledi obdobje pomladnih počitnic, v šolo (na daljavo) se ponovno vrnemo 4. maja 2020. Počitnice naj bodo vredne svojega imena, četudi bodo drugačne, kot ste jih bili vajeni.

Lepo vas pozdravljam.

Ravnateljica:

Milena Vidovič

Dostopnost