01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

 

Spoštovani starši.

Od 1. do 3. junija 2020 se bodo v šolo vrnili učenci, za katere ta teden pouk še poteka na daljavo.

Podrobne napotke z navodili in drugimi pomembnimi informacijami vam tekom dneva še posredujemo.

V ponedeljek, 1. junija 2020, se bodo v šolo vrnili učenci 4. in 5. razreda, v sredo pa še učenci 6., 7. in 8. razreda. Pouk bo potekal samo v njihovih matičnih učilnicah, za celoten oddelek hkrati (izjema so izbirni predmeti, jutranje varstvo in podaljšano bivanje), po urniku kot so ga imeli pred razglasitvijo pandemije.

Pouk v Jaršah bomo izvajali za učence od 1. do 4. razreda, 5. b pa bo imel pouk na Rodici (učilnica nemščine v prizidku šole). V Jaršah bo za vse organizirano kosilo, pa tudi podaljšano bivanje (na Rodico bomo po potrebi pospremili samo tiste učence, ki bodo varstvo potrebovali po 14.20 ali 15.10 in jih ne bo mogoče združiti s skupino mlajših učencev).

Jutranje varstvo bo za najmlajše učence potekalo na obeh lokacijah po prijavah, ki ste jih starši učencev 1. triletja že oddali.

V šolo naj pridejo samo zdravi otroci. Prosimo vas, da otrok prvi dan v šolo prinese podpisano IZJAVO, ki jo bo oddal svojemu razredniku/razredničarki.

Šolska prehrana bo organizirana po prijavah, ki jih imamo od začetka šolskega leta (za otrok od 1. do 3. razreda tako kot ste jih že prijavili). Če bo otrok prisoten samo pri pouku, morate obroke odjaviti. Kosilo za učence od 6. do 9. razreda bo organizirano od 13.30 do 14.00 ter od 12.40 do 13.00 za tiste učence predmetne stopnje, ki s poukom zaključijo po 5. šolski uri.

Še enkrat bomo preverili potrebo po podaljšanem bivanju. Priporočamo pa, da otrok po pouku ali po kosilu odide domov, saj na ta način lahko dosežemo zmanjšano število stikov ter prehodov med skupinami.

Otroci k pouku prinesejo potrebščine po urniku. V šolo vstopajo posamično in si ob vstopu najprej razkužijo roke. V šoli jih bomo večkrat opozarjali na redno umivanje rok, higieno kašlja ter vzdrževanje priporočljive varne medosebne razdalje. Navodila, ki dopolnjujejo splošna šolska pravila, bodo učencem prvi šolski dan predstavili razredniki.

Dnevni prevoz iz naselja Količevo že poteka, Učenci morajo pri vožnji upoštevati navodila prevoznika (sedežni red, raba zaščitne maske).

 

Lepo vas pozdravljam.

Milena Vidovič, ravnateljica

Dostopnost