IZVAJANJE POUKA IN DRUGIH DEJAVNOSTI ŠOLE OD 1. JUNIJA DALJE

Spoštovani starši.

Od ponedeljka, 1. junija 2020, se bodo v šolo postopoma vrnili vsi učenci.

Podrobne napotke z navodili in drugimi pomembnimi informacijami smo vam posredovali na vaše elektronske naslove. Na osnovi priporočil NIJZ in usmeritev šolskega ministrstva bo še naprej upoštevati posebna higienska priporočila za ohranjanje zdravja ljudi. Pouk bo potekal  v celotnih oddelkih. Ne bomo izvajali pouka v manjših učnih skupinah, izjema povezana z združevanjem  oddelkov je pouk izbirnih predmetov ter jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Da bi vsaj pri slednjih omejili kontakte med učenci različnih oddelkov priporočamo, da otroci, če je le mogoče, po pouku odhajajo domov.

Šolska prehrana bo organizirana. Ker šolska jedilnica sedaj lahko sprejme le do 70 učencev, bomo kosilo za učence 1. b, 2. b, 3. b in 4. b organizirali v Jaršah. Če bo v podaljšano bivanje vključenih manj otrok kot pred pandemijo, bo v Jaršah potekalo tudi popoldansko varstvo, brez prehajanja na Rodico. O tem bomo starše še obvestili.

Najbolj pomembno je, da v šolo prihajajo le zdravi otroci. V šoli velja nekaj sprememb hišnega reda, povezanih z vstopanjem v šolo, gibanjem po hodnikih in v drugih skupnih prostorih, vzdrževanjem varne medosebne razdalje. Otroke bomo večkrat opozarjali na higieno rok, zračenje prostorov, na uporabo lastnih pripomočkov. Dejavnosti bomo v okviru možnosti čimveč izvajali na prostem.

Pouk bo potekal po urniku kot pred pandemijo. Otroci naj v šolo prinašajo le pripomočke po urniku, ki ga za predmetno stopnjo zaradi razporeditve oddelkov po matičnih učilnicah v prihajajočem tednu  prilagamo.

Dnevni prevoz iz naselja Količevo že poteka po voznem redu pred pandemijo. Učenci morajo pri vožnji upoštevati navodila prevoznika (sedežni red, raba zaščitne maske).

Z željo, da uspešno, predvsem pa prijetno, zaključimo šolsko leto, vas lepo pozdravljam.

Milena Vidovič, ravnateljica

Dostopnost