Posodobljeno: 27. 10.

Svetujemo predhodni dogovor z učiteljico/učiteljem oziroma strokovno delavko.

Učitelj/ica Oddelek/predmet dan prostor
Andreja Berlec 7.a, MAT, TIT Ponedeljek, 11.05-11.50 Kabinet MAT 22
Alenka Brovč 7.b, SLJ, DKE, FIK Ponedeljek, 10.15-11.00 Kabinet SLO
Sabina Burkeljca Po predhodnem dogovoru knjižnica
Ema Cerar 1.b/OPB 2 Torek, 11.05-11.50 Zbornica Jarše
Anica Črne Ivkovič GEO

Ponedeljek, 8.20-9.05

po dogovoru

Kabinet pom. ravn. 35
Petra Dešman Senčar 9.c, ZGO, OPK Ponedeljek, 11.05-11.50 Kabinet ZGO 56
Marko Drobne 8.C, GEO, DKE, FI Sreda, 8.20-9.05 Kabinet ZGO-GEO 56
Anita Gaber Peceli 3.a Sreda, 9.10-9.55 Kabinet 1. triletje
Katja Gačnik OPB 11 (4.b, 5.b), GUM

Petek, 8.20-9.05

16. 10., 20. 11., 18. 12., 22. 1., 19. 2., 19. 3., 23. 4., 21. 5.

Učilnica GUM 67
Ani Gale 4.b

Petek, 7.30-8.15

po dogovoru

Učilnica 4.b, Jarše
Zlatka Gasparič 8.d, ŠPO Četrtek, 9.10-9.55 Kabinet ŠPO 82
Simona Gomboc 1.b Petek, 10.15-11.00 Zbornica Jarše
Teja Gostinčar/Marija Kolenc NEM Četrtek, 9.10-9.55 Kabinet ZGO-GEO
Andreja Grabar/Maja Krempl SLJ Četrtek, 11.05-11.50 Kabinet OPB 39
Vilma Grilj 7.c, MAT, TIT, OGU Četrtek, 11.55-12.40 Učilnica MAT 1 13
Tjaša Grobin Kham 9.a, TJA, GEO Četrtek, 10.15-11.00 Kabinet ANG 52
Tatjana Holy Kovačič SLJ, GLK Petek, 8.20-9.05 Učilnica SLO 1
Tjaša Huth 1.a/ OPB 1 Četrtek, 9.10-9.55 Kabinet OPB 39
Mateja Jakoš Vasle 3.c Sreda, 10.15-11.00 Kabinet 1. triletje 38
Draga Jeretina Anžin 5.b Sreda, 10.15-11.00 Zbornica Jarše
Jure Jeromen ŠPO, OIP

Ponedeljek 11.05-11.50

19.oktober, 16. november,

14. december, 11. januar,

15. marec, 12. april, 17. maj

Kabinet ŠPO 82
Saša Klemenc 4.a Četrtek, 11.50-12.40 Učilnica MOB J 8
Valentina Kocjančič inkluzivna pedagoginja Po dogovoru Kabinet DSP 63
Klemen Kos ZGO, OPB 7 (3.a)

Sreda, 9.10-9.55

po predhodnem dogovoru

Kabinet OPB 39
Ana Kovač inkluzivna pedagoginja Po dogovoru Kabinet DSP 68
Tamara Kovačič TJA, SLJ Sreda, 11.55-12.40 Kabinet ANG 52
Sonja Koželj Juhant 5.a, VNN Torek, 11.55-12.40 Učilnica 5.a 32
Tjaša Kranjc pedagoginja Po dogovoru Kabinet ped. 62
Maja Krempl OPB Četrtek, 11.05-11.50 Kabinet OPB 39
Irena Lapanje SLJ, TJA Petek, 8.20–9.05 Učilnica SLO 2 51
Nadja Lemut OPB, GOS, NIP Četrtek, 13.30-14.15 Kabinet OPB 39
Tanja Logar socialna pedagoginja

Četrtek, 11.50-12.40

po predhodnem dogovoru

Kabinet DSP 55
Urška Logar 1.c Četrtek, 8.20 – 9.05 Učilnica 1.c 48
Meta Maček GOS, SPH Torek, 10.15-11.00 Kabinet OŠP 93
Martin Mah 8.b, FIZ, NAR, TIT, OIP Četrtek, 8.20-9.05 Kabinet BIO 12
Irena Mučibabić 2.a Sreda, 12.45-13.30 Učilnica 2.a 40
Maruša Nartnik OPB 13 (4.d) Četrtek, 11.55-12.40 Kabinet OPB 39
Martina Orehek OPB Ponedeljek, 13.30-14.20 Kabinet OPB 39
Nataša Pavlič MAT, OPB 12 (4.c) Ponedeljek, 11.05-11.50 Kabinet MAT 22
Metka Pečevnik 3.b Petek, 11.05-11.50 Zbornica Jarše
Marija Pepelnak GUM, defektologinja Sreda, 8.20-9.05 Kabinet 61
Alenka Petek TJA Sreda, 11.05-11.50 Kabinet OPB 39
Maja Petek Tomšič pedagoginja Po dogovoru Kabinet ped. 92
Rosita Podgorski 1.c/OPB 3 Sreda, 11.55-12.40 Kabinet 1.triletje 38
Ana Podpečan ŠPO, OIP Ponedeljek, 11.05-11.50 Kabinet ŠPO 82
Natalija Pokovec 2.b

Torek, 10.15-11.00

po dogovoru

Zbornica Jarše
Boštjan Posedi ŠPO, NIP Ponedeljek, 10.15-11.00 Kabinet ŠPO 82
Štefka Ramovš 5.c Petek, 9.10-9.55 Učilnica 5.c
Dušan Smole 9.b, FIZ, NIP Ponedeljek, 8.20-9.05 Kabinet OID 66
Jana Stančič 7.b, SLJ, ŠNO Ponedeljek, 11.55-12.40 Kabinet SLO 60
Tatjana Šarc 1.a Četrtek, 9.10-9.55 Kabinet 1. triletje 38
Eva Šimc/Viviana Škrabec OPB Po dogovoru Zbornica Jarše
Bruno Šincek 4.d Sreda, 10.15-11.00 Učilnica 4.d
Katja Šircelj TJA Četrtek, 10.15-11.00 Kabinet ANG 52
Katarina Škofic LUM, LS Sreda, 12.45-13.30 Kabinet LUM 58
Darinka Šmit Bahčič TJA

Četrtek, 11.05- 11.50

22. oktober, 19. november, 17. december., 21. januar,

18. februar, 18. marec,

22. april, 20. maj

Učilnica ANG 1 52
Petra Šuštar OPB 5 (2.b) Torek, 11.00 – 11.45 Zbornica Jarše
Joža Tomelj 4.c Torek, 8.20-9.05 Učilnica 4.c
Damjana Trobec 2.c Četrtek, 11.05-11.50 Kabinet 1.triletje 38
Mateja Vidmar 8.a, KEM, TIT, POK, KEŽ Torek, 8.20-9.05 Kabinet KEM 14
Milena Vidovič ravnateljica Po dogovoru Pisarna ravnateljice 94
Danica Volčini 6.c, BIO, NAR Ponedeljek, 9.10-9.55 Kabinet BIO 12
Vilma Vrtačnik Merčun OPB 4 (2.a)

Sreda, 16.00-16.45

14. okt., 18. nov., 16. dec., 13. jan., 10. feb., 10. mar., 14. apr., 12. maj

Kabinet OPB 39
Vanessa Ziernfeld 6.b, MAT, OIP Ponedeljek, 10.15-11.00 Kabinet MAT 22
Kristina Zupančič defektologinja Po dogovoru Kabinet  DSP31
Darja Žankar MAT, FIZ Torek, 11.05-11.50 Kabinet MAT 22

Dostopnost