01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

Sklepi o izobraževanju na daljavo

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) se zaradi odrejene karantene izobraževanje izvaja na daljavo za:

 

Karantena 9. B februar 2022

karantena 3. A januar 2022

karantena 4. A januar 2022

karantena 8. C januar 2022

karantena 5. c januar 2022

karantena 8. A januar 2022

karantena 5. A januar 2022

karantena 9.d januar 2022

karantena 8. b, januar 2022

karantena 9.c januar 2022

karantena 7. b, januar 2022

karantena 7. A januar 2022

karantena 9.a, januar 2022

karantena 6. b, januar 2022

karantena 6. a, januar 2022

karantena 4. c, januar 2022

karantena 5.d, januar 2022

karantena 3. C januar 2022

karantena 1. A januar 2022

karantena 9.B januar 2022

karantena 2.c januar 2022

 

Dostopnost