Šole v naravi so odlična priložnost za dopolnjevanje in širjenje znanja, ki ga učenci pridobivajo v šoli. Učenci poglabljajo teme iz naravoslovja, družboslovja, športa, kulture in življenja v naravi z aktivnim vključevanjem v dejavnosti, razvijanjem pozitivnega in odgovornega odnosa do okolja ter spoštovanjem naravne in kulturne dediščine. Obenem je šola v naravi priložnost za socializacijo posameznika in skupine, za utrjevanje medsebojnih odnosov, razvijanje medsebojne strpnosti, spoštovanje drugačnosti in navajanje na discipliniranost ter pripadnost skupini. Učenci so v šoli v naravi za nekaj dni ločeni od svojih družin, zato se navajajo na samostojno življenje, na osebno higieno ter skrb za osebno in šolsko lastnino.

Šole v naravi, ki jih organiziramo na OŠ Rodica, bi lahko razdelili v tri sklope:

  • dnevi na kmetiji za 2. razred, kjer program deloma izvajamo sami;
  • šole v naravi, kjer program v celoti izvajamo sami (to sta zimska in poletna šola v naravi);
  • šole v naravi v okviru Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD). Vsako leto se prijavimo na javni razpis programov CŠOD, ki nam dodeli termin za nastanitev v njihovih domovih. Ker so njihovi programi opisani na njihovih spletnih straneh, na tem mestu podrobneje predstavljamo le šole v naravi, ki jih organiziramo sami.
2. razred – Dnevi na kmetiji

Proti koncu šolskega leta, najpogosteje v drugi polovici maja ali prvi polovici junija, so učenci 2. razreda za tri dni odšli v naravoslovno šolo v naravi, ki smo jo poimenovali Dnevi na kmetiji. Vse turistične kmetije, kjer so bivali, so se nahajale v Škofjeloškem hribovju. Do šolskega leta 2017/2018 so bili nastanjeni na turističnih kmetijah Davčen, Tavčar in Ožbet, od tedaj dalje pa na turistični kmetiji Podmlačan. Prve tri turistične kmetije se nahajajo na nadmorski višini 895 metrov v naselju Četena Ravan nad Poljanami v Poljanski dolini, turistična kmetija Podmlačan pa stoji v vasi Jančje Brdo, na nadmorski višini 664 metrov. Na kmetiji so imeli učenci naslednje dejavnosti: 1. dan – opazovanje narave, ogled kmetije, srečanje z lovcem, ogled ročne košnje, krmljenja domačih živali in ročne molže krav ter večerne igre; 2. dan – pohod na Stari vrh, ogled konjev, klekljanje in pisanje razglednic, opazovanje čebel in travnika, kresovanje in 3. dan – peka kruha in izražanje vtisov ter odhod domov. Zaradi epidemije so dnevi na kmetiji leta 2020 in 2021 odpadli.

4. razred – Zimska smučarska šola na Pohorju

Za predstavitev zimske šole v naravi, ki jo izvajajo naši učitelji, smo uporabili bilten, ki sta ga pripravila strokovni vodja Jure Jeromen in pedagoški vodja Bruno Šincek za zimsko šolo v naravi, januarja 2020. Učitelji in učenci so bili nastanjeni v depandansah Hotela Bolfenk na Hočkem Pohorju. Osnovni cilj zimske šole v naravi je bil učenje alpske tehnike smučanja. Prvi dan so učence po preverjanju njihovega predznanja smučanja razdelili na tri stopnje in v pet skupin. Na prvi stopnji so bili učenci, ki še nikoli niso smučali, na drugi učenci, ki so že smučali in so že obvladovali osnovne elemente, na tretji pa učenci, ki so znali že dobro smučati. Učenci prve stopnje so se prvi dan spoznavali z obvezno smučarsko opremo in osnovnimi elementi smučanja (hoja s smučmi, vstajanje, obračanje na ravnini, stopničasto vzpenjanje, smuk naravnost in plužni položaj za zaustavljanje). Drugi dan so vadili plužni (klinasti) položaj za spremembo smeri smučanja, poševni smuk, zavoj k bregu, klinasto vijuganje in vzpenjanje z vlečnico. Tretji dan so preizkušali bočno drsenje, polkrožni obrat na strmini in osnovno vijuganje, četrti dan pa so imeli vožnjo med vratci in dinamično vijuganje. Učenci na drugi stopnji znanja smučanja so nadgradili svoje znanje z dinamičnim vijuganjem z zarezno tehniko v širšem in ožjem hodniku, učenci na tretji stopnji pa tudi s prestopno tehniko in vijuganjem v širšem in ožjem hodniku. V primeru slabega vremena so imeli delavnice o zimskih športih, nevarnostih v gorah in na smučiščih, o smučarskih pravilih in o slovenskih smučiščih, po katerih so se preizkusili na kvizu. Poleg tega so se igrali različne športne igre in si ogledali naravne znamenitosti v okolici Bolfenka na Pohorju (pohod s šaljivimi tekmovanji na snegu, v večernem času z lučkami). Dovolj časa je bilo tudi za različne družabne zabavne igre.

Četrti dan so imeli vsi učenci tekmovanje v veleslalomu, peti dan pa so utrjevali naučene spretnosti v prosti vožnji, v organizirani skupini. Na zaključnem večeru so učitelji smučanja učencem podelili diplome glede na usvojeno smučarsko znanje. Diplome, ki so jih razdelili učencem, so bile štirih kategorij: smučar začetnik, smučar, dober smučar in zelo dober smučar.

Udeleženci zimske smučarske šole, smučišče ob hotelu Bolfenk, Hočko Pohorje, januarja 2020.
5. razred – Šola v naravi v okviru CŠOD

Učenci 5. razreda so bili v zadnjem desetletju vključeni v petdnevne programe naravoslovne šole v naravi v naslednjih domovih CŠOD: Štrk pri Ptuju (novembra 2012, februarja 2013, novembra 2013 in marca 2016), dom Gorenje na Zreškem Pohorju (maja 2015 in oktobra 2016), dom Murska Sobota (septembra 2017) in dom Planika na Slivniškem Pohorju (junija 2019). V zadnjih dveh šolskih letih je šola v naravi zaradi epidemije covida-19 odpadla.

6. razred – Poletna šola v naravi v Pacugu

Poletno šolo v naravi naši učitelji izvajajo v Pacugu, kjer so z učenci nastanjeni v Domu Zveze prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik. Običajno se v poletno šolo odpravijo v prvi polovici septembra, v nekaterih šolskih letih celo takoj po poletnih počitnicah (npr. v šolskih letih 2012/2013 in 2017/2018), najkasneje pa so odšli v poletno šolo 16. septembra (2013/2014 in 2019/2020). Zanimivo je, da te šole v naravi epidemija ni prizadela in smo jo lahko izvajali vsa šolska leta. V njej so učitelji realizirali ND Živali in rastlinski ekosistem v in ob morju, akvarij v Piranu, KD Zgodovina Pirana, ŠD Orientacija in TD Izdelki iz lesa – jadrnica, poleg tega pa tudi nekaj ur pouka.

Šola plavanja je bila osrednja dejavnost v poletni šoli. Učitelji plavanja so jo izvajali v več fazah. V prvi fazi so se učenci prilagajali na vodo: vadili so prilagajanje na upor vode, potapljanje glave, gledanje pod vodo, izdihovanje v vodo, plovnost (voda nas nosi, mrtvak, testi plovnosti) in drsenje (vlečemo čoln, odriv od stene, testi drsenja). V drugi fazi je sledilo učenje plavalnih tehnik (prsne tehnike, kravl in hrbtno). V tretji fazi šole plavanja je bilo učenje skokov v vodo – najprej na noge, nato na glavo. Čisto na koncu je potekalo ocenjevanje znanja plavanja s pomočjo uveljavljenih meril. Ta obsegajo deset številčnih ocen, od katerih so prve štiri rezervirane za neplavalce, z določeno stopnjo prilagojenosti na vodo (nazivi: bronasti, srebrni ali zlati morski konjiček, 4. stopnja je delfinček). Plavalci pa so razvrščeni v preostalih šest stopenj znanja plavanja (od 5. do 7. so bronasti, srebrni in zlati delfin, od 8. do 10. pa bronasti, srebrni in zlati morski pes).

Učenci so imeli na urniku tudi druge športne dejavnosti, kot so štafetne igre v vodi in na suhem, kajakaštvo, supanje, potapljanje na dih ter igre z žogo in pohode v bližnjo okolico. Poleg tega so imeli še naravoslovne in družboslovne dejavnosti, likovno-literarne dejavnosti, tehnične dejavnosti, razvijanje socialnih veščin in zabavne aktivnosti (večerne animacije).

Čeprav je bil program poletne šole določen, pa se je med leti zaradi različnih dejavnikov, med glavnimi je bilo vreme, malenkostno spreminjal.

Primer šole v naravi septembra 2019

Prvi dan so imeli učenci rezerviran za prihod in namestitev, po popoldanskem počitku pa so bili razdeljeni v tri skupine (A, B in C), ki so se izmenjevale pri naslednjih dejavnostih: oblikovanje plavalnih skupin in plavanje, izdelava jadrnic ter obravnava pravil. Po večerji so imeli nočni pohod, skoke v vodo in opazovanje nočnega neba oz. astronomijo. Drugi dan so se dopoldne zvrstile naslednje dejavnosti: plavanje, slovenščina – strip Zvitorepec gre na Luno in »vodne rakete« – barvanje majic. Po popoldanskem počitku so imele vse skupine spet plavanje, športne dejavnosti in naravoslovne vsebine (Morje kot življenjski prostor). Tretji dan so imeli dopoldne plavanje, osnove orientacije in delavnico S čutili do znanja. V popoldanskem času so se odpravili peš v Piran, kjer so obiskali akvarij in spoznali zgodovino Pirana, na povratku v Pacug pa so vadili orientacijo. Ker so bili učenci precej utrujeni, so si zvečer ogledali film Muhice osvajajo Luno. Četrti dan so imeli dopoldne plavanje in športne aktivnosti, popoldne pa so se skupine izmenjale pri naslednjih dejavnostih: plavanje, Energija, Računanje je igra in priprava na predstavitve skupin. Zvečer so učitelji učencem razdelili dosežena priznanja in nagrade, sledila je predstavitev skupin in ples. Na zadnji dan poletne šole so že pred zajtrkom pospravili sobe in se pripravili na odhod. Po zajtrku so se z avtobusom zapeljali do Strunjana, kjer so si ogledali soline, nato pa so se odpeljali domov.

7. razred – Šola v naravi v okviru CŠOD

Učenci 7. razreda so odhajali na družboslovne ali družboslovno-naravoslovne šole v naravi CŠOD. Nastanjeni so bili v naslednjih domovih CŠOD: Planica (decembra 2012) in Kranjska Gora (oktobra 2013, aprila 2015, aprila 2016, aprila 2017, aprila 2018 in maja 2019). Kasneje je načrtovana šola v naravi zaradi epidemije odpadla. V aprilu 2022 so sedmošolci preživeli teden dni v CŠOD Bohinj.

8. razred – Šola v naravi v okviru CŠOD

Učenci 8. razreda so v zadnjem desetletju odhajali večinoma v naravoslovne šole v naslednje domove CŠOD: Gorenje na Zreškem Pohorju (aprila 2013), Vojsko nad Idrijo (oktobra 2013), Soča Tolmin (decembra 2014), Trilobit na Javorniškem Rovtu nad Jesenicami (novembra 2015, novembra 2016 in aprila 2018) in Planinka na Slivniškem Pohorju (novembra 2018). V šolskem letu 2020/2021 je šola v naravi zaradi epidemije covida-19 odpadla.

Besedilo: Vilma Vrtačnik Merčun

NASLOVNA SLIKA: “Po jezeru bliz´ Triglava čolnič plava sem ter tja …”, CŠOD Bohinj, aprila 2022.

——————————————————————————————————————————————————————————

Udeleženci šol v naravi, ki so navedene v nadaljevanju, lahko spomine obujajo na spodnjih podvezavah:

2014/2015

Naravoslovna šola v naravi za 8. razred, CŠOD Soča, Tolmin, 15. 12. do 19. 12. 2014, 1. dan, 2. dan, 3. dan, 4. dan

Naravoslovna šola v naravi za 5. razred, CŠOD Gorenje, Gorenje pri Zrečah, maja 2015, fotogalerija 5. b in 5. c, zadnji pozdravčki – fotogalerija

2015/2016

Naravoslovna šola v naravi za 8. razred, CŠOD Trilobit, Javorniški Rovt, november 2015, 1. del, 2. del

Zimska šola v naravi za 4. razred na Pohorju, 1. do 5. 2. 2016, fotografije

Naravoslovna šola v naravi za 5. razred, CŠOD Štrk, Ptuj, 1. dan, 2. dan, 3. dan, fotogalerija zadnjič

Družboslovno-naravoslovna šola v naravi za 7. razred, CŠOD Kranjska Gora, marec, april 2016, 1. dan, 2. dan, 3. dan

2016/2017

Poletna šola v naravi za 6. razred v Pacugu, 12. do 16. 9. 2016, 1. dan, 2. dan, 3. dan, 4. dan

Naravoslovna šola v naravi za 5. razred, CŠOD Gorenje, Gorenje pri Zrečah, oktober 2016, Petošolci v šoli v naravi

Naravoslovna šola v naravi za 8. razred, CŠOD Trilobit, Javorniški Rovt, novembra 2016, prihod, 1. dan, 2. dan

Zimska šola v naravi za 4. razred na Pohorju,16. do 20. 1. 2017, 1. dan, 2. dan, 3. dan, povzetek

Družboslovno-naravoslovna šola v naravi za 7. razred, CŠOD Kranjska Gora, april 2017, 1. dan, 2. dan, 3. dan, 7. razredi, 7. b v šoli v naravi

2017/2018

Poletna šola v naravi za 6. razred v Pacugu, 4. do 8. 9. 2017, 1. dan, 2. dan, 3. dan, 4. dan

Naravoslovna šola v naravi za 5. razred, CŠOD Murska Sobota, septembra 2017, 1. dan, 2. dan, 3. dan

Zimska šola v naravi za 4. razred na Pohorju, 22. do 26. 1. 2018, 1. dan, 2. dan, 3. dan, 4. dan, dobitniki medalj

Družboslovno-naravoslovna šola v naravi za 8. razred, CŠOD Kranjska Gora, aprila 2018, 1. dan, 2. dan, 3. dan, 4. dan, povratek domov

Naravoslovna šola v naravi za 8. razred, CŠOD Trilobit, Javorniški Rovt, april 2018, 1. dan, 2. dan, 3. dan, utrinek, 8. a in 8. c, 8. b

2018/2019

Poletna šola v naravi za 6. razred v Pacugu, 10. do 14. 9. 2018, prispeli, 1. dan, 2. dan, 3. dan, 4. dan

Naravoslovna šola v naravi za 8. razred, CŠOD Planinka, Slivniško Pohorje, november 2018, 1. dan, 2. dan, 3. dan, 4. dan, 8. a in 8. c

Zimska šola v naravi za 4. razed na Pohorju, 21. do 25. 1. 2019, 1. dan, 2. dan, 3. dan, 4. dan, 5. dan

2019/2020

Naravoslovna šola v naravi za 8. razred, CŠOD Planinka, Slivniško Pohorje, november 2019, prispeli

Dostopnost