01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

Naloga za 8. B in 8. C razred za danes – Camera obscura

 ..

 

InSight je na Marsu

Naloga za 9

 

Spletna stran “Zanimiva fizika”  je v osnovi namenjen zanimivim povezavam do spletnih vsebin, ki se navezujejo na z učnim načrtom fizike za osnovno šolo predpisano snov. Poleg teh povezav je na portalu nekaj povezav do vsebin, ki niso za osnovno šolo, so pa tako zanimive, da menim, da se jih splača pogledati. Preprosteje so razloženi so nekateri pedagoški pojmi, ki se uporabljajo pri pouku v zadnjem času. Tu so zbrani tudi dokumenti v zvezi s poukom fizike v osnovni šoli.                 
einstein_computer
Naloge za šolsko, področno in državno tekmovanje iz fizike z rešitvami
E-učbeniki, med njimi tudi za fiziko
Phet simulations – zanimive simulacije fizikalnih pojavov.
      brown_motion_m

Brownovo gibanje – animacija Java applet

 

“Brownovo gibanje” približno opisuje tir delca v tekočini. V delec se namreč zaletavajo gibajoče se molekule in mu s tem spreminjajo smer. Spreminjajte parametre gibanja in opazujte. Kliknite na gumb “starten”. Spreminjajte razmerje mas m2/m1 in tudi ostale parametre.

Astronomy_picture_m

Dnevna astronomska slika v slovenščini

Na tej Nasini strani si lahko vsak dan ogledate novo zanimivo sliko vesolja. Sliki je dodan tudi strokovni komentar astronoma.

Dnevna astronomska slika v angleščini

 

 

http://nineplanets.org/
tour of the solar system – nine planets
COOL PHYSICS EXPERIMENT – water glasses – paper towels – Full HD
Bending the light – physics experiment
 Coolphysicsvideos Physics

Galaktični kanibalizem: V omari domače Galaksije se skriva ogromen okostnjak

Naloga o vesolju.