01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

Učitelji in drugi strokovni delavci so po telefonu dosegljivi v času individualnih govorilnih ur ali v času, ki ste ga z njimi predhodno uskladili.

V času pred poukom ali med dopoldanskimi vzgojno-izobraževalnimi dejavnostmi učitelji niso dosegljivi za telefonske razgovore. Nujne informacije sporočite v tajništvo šole (01/72 19 530).

Za pisne kontakte preko elektronske pošte lahko uporabljate eAsistent – modul Komunikacija, kjer so zaposleni dosegljivi preko službenih elektronskih naslovov.

Dostopnost