01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si
Vzgojni načrt šole

http://sola-rodica.splet.arnes.si/files/2014/07/vzgojni-nacrt-spremembe-2013.pdf

Pravila šolskega reda

http://sola-rodica.splet.arnes.si/files/2014/07/vzgojni-nacrt-spremembe-2013.pdf

Pravila hišnega reda

Pravila

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Pravila

Pravila o šolski prehrani

Pravila

Pravila v računalniški učilnici

Pravila