01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

Šolska publikacija OŠ Rodica za šolsko leto 2021/2022

Šolska publikacija OŠ Rodica za šolsko leto 2020/2021

Šolska publikacija OŠ Rodica za šolsko leto 2019/2020

Šolska publikacija OŠ Rodica za šolsko leto 2018/2019

Šolska publikacija OŠ Rodica za šolsko leto 2017/2018

Na podlagi “Pravilnika o publikaciji o osnovni šoli“, ki je na podlagi 32. člena “Zakona o osnovni šoli“, šola ob začetku šolskega leta (najkasneje do konca septembra) izda “Publikacijo”, v kateri so predstavljeni bistveni podatki o šoli. Publikacija vsebuje značilnosti programa  in organizacijo dela šole ter pravice in dolžnosti učencev. Obsežnejši dokument s podobnim značajem je “Letni delovni načrt šole” – LDN.

Šolska publikacija OŠ Rodica za šolsko leto 2016/2017

PUBLIKACIJA 16 17 naslovnica

Šolska publikacija OŠ Rodica za šolsko leto 2015/2016

naslovnica-2015 1100px

Šolska publikacija OŠ Rodica 2014/2015

Šolska publikacija OŠ Rodica 2013/2014

Dostopnost