Šolski sklad s sredstvi pomaga učencev v materialni stiski (plačilo položnic za prehrano, šole v naravi), omogočanje nadstandardnih dejavnosti (tekmovanja, turnirji, nagradni izlet, oprema za šport, pomoč pri izvedbi mednarodne mobilnosti).

Aktualno

VLOGA ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI 

Informativna vloga (obrazec je na šolski spletni strani, v tajništvu, pri razrednikih)

INFORMATIVNA VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA ZA POMOČ PRI PLAČILU ŠOLSKIH DEJAVNOSTI – ZA MENTORJE DEJAVNOSTI

PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA

POROČILO O DELU UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2014/2015

Napotki za vplačilo v šolski sklad OŠ Rodica

Svet staršev je imenoval upravni odbor za mandatno obdobje september 2012 do september 2016. Člani: predstavniki staršev (Andreja Škorjanc, Janja Železnikar in Robi Kaše), predstavniki zaposlenih (Tjaša Kranjc, Sonja Koželj Juhant, Marko Drobne, Danica Volčini). Predsednica upravnega odbora šolskega sklada je Tjaša Kranjc, njena namestnica pa Sonja koželj Juhant.

 

Predsednica upravnega odbora šolskega sklada: Tjaša Kranjc

 

Dostopnost