01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

Na Bukovčevi cesti na Viru bodo do 20. maja 2016 potekala obnovitvena dela (obnova komunalne infrastrukture, 2 faza). Ker promet sedaj poteka po ulicah v naselju, učence opozarjamo na večjo previdnost pri ustaljenih ali deloma spremenjenih poteh v šolo.

Dostopnost