01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

Tvoja naloga je izdelati pretvornik števila iz dvojiškega v desetiški številčni sistem. Program izdelaj tako, da vsako števko dvojiškega števila prebereš posebej.

Nadgradnja:

Poskušaj nadgraditi program tako, da pretvori 8-mestno dvojiško število v desetiškega.

 

Dostopnost