V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega življenja. Da bi bili v tej družbi uspešni, moramo razumeti delovanje informacijskokomunikacijskih tehnologij in konceptov, na katerih temelji tehnologija. Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja. S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem postopkovnega načina razmišljanja učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki so veliko bolj trajni kot hitro razvijajoče se tehnologije. Predmet torej ne temelji na spoznavanju dela s posameznimi programi, ampak učence seznanja s temelji računalništva, ki so skupni in prenosljivi tudi na druga področja. Pouk poteka na principu najnovejših dodelanih didaktičnih ugotovitvah z izzivi in na igriv način, ki je prilagojen predznanju in napredku učencev. Ti koncepti so: algoritem (postopek, zaporedje), zanka, pogojni stavek, spremenljivka, dogodek, objekt, lastnost, funkcija (podprogram), niti, logične operacije, koordinatni sistem, naključje …  
(Skupno 3 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost