01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si
URNIK DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA POUKA 2019/20
DODATNI POUK DOPOLNILNI POUK
št.ur/teden predm. razr. URNIK št.ur/teden predm. razr. URNIK
1. Berlec Andreja 0,5 MAT 6.r. petek, 7.30 – 8.15 (od JP dalje)
2. Brovč Alenka 1 SLJ 8., 9.r. ponedeljek, 13.50 – 14.35 (A in B); torek, 7.30 – 8.15; sreda, 12.45 – 13.30 (A in B); petek, 12.45 – 13.30 (A) (do 12. 11.)
3. Dešman Senčar Petra 0,5 ZGO 8., 9.r. torek, 7.30 – 8.15 (A in B)
4. Drobne Marko 0,5 GEO 6., 7., 8., 9.r. sreda, 7.30 – 8.15 (A in B)
5. Gaber Peceli Anita 0,5 S/M 3.a sreda, 11.55 – 12.40 (B) 0,5 S/M 3.a sreda, 11.55 – 12.40 (A)
6. Gale Ani 0,5 S/M 4.b petek, 7.30 – 8.15 (B) 0,5 S/M 4.b petek, 7.30 – 8.15 (A)
7. Gomboc Simona 0,5 S/M 1.b sreda, 7.30 – 8.15 (A in B)
8. Gostinčar Teja 0,5 TJN 4., 5., 6., 7., 8., 9.r. sreda, 7.30 – 8.15 (A)
9. Grilj Vilma 0,5 MAT 9.r. četrtek, 7.30 – 8.15 (od JP dalje)
10. Grobin Kham Tjaša 1 TJA 6., 7., 8., 9.r. četrtek, 7.30 – 8.15 (A: 6., 7.r.; B: 8., 9.r.)
11. Holy Kovačič Tatjana 1 SLJ 6., 7.r. torek in sreda, 7.30–8.15 (A in B, do realizacije) 1 SLJ 6., 7., 8., 9.r. torek in sreda, 12.45 – 13.30 (A in B)
12. Jakoš Vasle Mateja 0,5 S/M 3.c sreda, 7.30 – 8.15 (B) 0,5 S/M 3.c sreda, 7.30 – 8.15 (A)
13. Jeretina Anžin Draga 0,5 S/M 5.b četrtek, 7.30 – 8.15 0,5 S/M 5.b četrtek, 7.30 – 8.15
14. Klemenc Saša 0,5 S/M 3.d ponedeljek, 7.30 – 8.15 (B) 0,5 S/M 3.d ponedeljek, 7.30 – 8.15 (A)
15. Kovačič Tamara 0,5 TJA 4.r. petek, 7.30 – 8.15 (B)
16. Koželj Juhant Sonja 0,5 S/M 5.a torek, 7.30 – 8.15 (A in B) 0,5 S/M 5.a sreda, 12.45 – 13.30 (A)
17. Logar Urška 0,5 S/M 1.c četrtek, 7.30 – 8.15 od novembra dalje
18. Mučibabić Irena 1 S/M 2.a ponedeljek, 11.55 – 12.40 (A in B)
19. Pečevnik Metka 0,5 S/M 3.b petek, 7.30 – 8.15 0,5 S/M 3.b petek, 7.30 – 8.15
20. Pokovec Natalija 1 S/M 2.b petek, 7.30 – 8.15
21. Ramovš Štefka 0,5 S/M 5.c sreda, 7.30 – 8.15 (B) 0,5 S/M 5.c sreda, 7.30 – 8.15 (A)
22. Skubic Katja 1 MAT 9.r. sreda, 7.30 – 8.15
23. Smole Dušan 0,5 FIZ 8., 9.r. petek, 7.30 – 8.15 (od JP dalje)
24. Šarc Tatjana 0,5 S/M 1.a torek, 11.55 – 12.40 (A)
25. Šincek Bruno 0,5 S/M 4.a petek, 7.30 – 8.15 (B) 0,5 S/M 4.a sreda, 7.30 – 8.15 (A)
26. Šmit Bahčič Darinka 1 TJA 9.r. sreda, 7.30 – 8.15 (A in B) 0,5 TJA 5. a in c petek, 7.30 – 8.15 (A)
27. Tomelj Joža 0,5 S/M 4.c petek, 7.30 – 8.15 (A in B) 0,5 S/M 4.c ponedeljek, 7.30 – 8.15 (B)
28. Trobec Damjana 1 S/M 2.c ponedeljek, 11.55 – 12.40 (A in B)
29. Vidmar Mateja 0,5 KEM 8., 9.r. petek, 7.30 – 8.15 (A in B do konca marca) 0,5 KEM 8., 9.r. četrtek, 7.30 – 8.15 (B)
30. Volčini Danica 0,5 BIO 6.,7.,8.,9. četrtek, 7.30 – 8.15
31. Vrtačnik Merčun Vilma 1 RN 6.,7.,8.,9. ponedeljek, sreda, četrtek ob 16.00 – 16.50
32. Ziernfeld Vanessa 1 MAT 8.r. četrtek, 12.45 – 13.30 1 MAT 6., 7., 8.r. ponedeljek, 7.30 – 8.15 (8.r.); četrtek, 7.30 – 8.15 (6. in 7.r.)
33. Žankar Darja 0,5 MAT 7.r. sreda, 7.30 – 8.15 (A in B) 0,5 FIZ 8., 9.r. četrtek, 7.30 – 8.15 (A)
14 16
S/M = SLJ/MAT
RN = raziskovalne naloge

 

Dostopnost