OSNOVNE INFORMACIJE O ŠOLSKI KNJIŽNICI OŠ RODICA

 Šolska knjižnica OŠ Rodica je namenjena učenkam in učencem ter strokovnim delavcem šole. 

Šolska knjižnica OŠ Rodica je sodobna šolska knjižnica, ki svoje bralke in bralce, tj. učenke in učence izobražuje, navdihuje ter opismenjuje za samostojne vseživljenjske bralke in bralce, katerim je knjiga pomembna in zaseda pomembno mesto v njihovem vsakodnevnem življenju. Zavedamo se, da z motivacijo za branje kvalitetnega, predvsem otroškega in mladinskega leposlovja (in tudi strokovnega gradiva), skupaj z učiteljicami in učitelji ter zunanjimi podporniki (založniki, knjigarnarji, društvi za podporo branja in knjig, knjižnimi ustvarjalci idr.) lahko naredimo veliko, da bi mladi bralki in mlademu bralcu približali branje do te mere, da bo branje ponotranjil in mu bo v trajni vseživljenjski užitek.

Leposlovje  je postavljeno v prostem pristopu po starostnih stopnjah otrok:

  • C: od 1. do 3. razreda;
  • P: od 4. do 6. razreda in
  • M: od 7. do 9. razreda – znotraj leposlovja je posebej postavljena poezija (poezija-C, poezija-P ter poezija-M, uganke, ljudske in avtorske pravljice, stripi;
  • posebej ločeno je leposlovje za odrasle, saj imamo za učitelje ter druge strokovne delavce tudi zbirko romanov in drugega leposlovja za odrasle.

Strokovno gradivo je postavljeno po UDK sistemu (po strokah, npr: živalstvo, rastlinstvo, umetnost, kemija, glasba …). Pohvalimo se lahko z dobrim naborom pedagoškega in psihološkega (aktualnega) gradiva za učitelje. Imamo tudi nekaj redkih in dragocenih knjig (stare knjige, faksimili).

V knjižnici je na voljo tudi AV gradivo (DVD-ji, CD-ji), ki služijo predvsem kot podpora pouku in dejavnostim, ki jih šola izvaja bodisi v okviru interesnih dejavnosti bodisi kot nadgradnjo pouka (npr. nadarjeni učenci).

V knjižnici imamo preko 50 naslovov revij in časopisov za učence in strokovnih revij s področja izobraževanja, pedagogike ter posameznih učnih predmetnih področij. Učenci si za celo leto lahko izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada.

V knjižnici kupujemo aktualne knjige za učence in strokovne knjige za učitelje – ves čas smo v stiku z novostmi, sledimo trendom, upoštevamo potrebe naših bralk in bralcev – zavedamo se, da je potrebno biti na tekočem, da bo le tako bralec dobil najnovejše in najboljše informacije.

Prva naloga šolske knjižnice je tudi v 2. desetletju 21. stoletja podpora izobraževalnemu sistemu šole. Učenci skupinsko prihajajo v knjižnico vsaj štirikrat letno v posameznem razredu, načrtovano in ciljno usmerjeno v okviru KIZ (knjižnična informacijska znanja). Te ure so vezane na posamezne predmete, izvajamo pa jih s pomočjo knjižničnih virov. Na naši šoli dajemo poudarek motivaciji za branje leposlovja in posameznim predmetnim področjem, kjer učenka in učenec uporabita razpoložljive vire za izdelavo plakata, govornega nastopa, seminarske naloge idr.

Z uporabo knjižnice in njenih virov želimo doseči:

  • da bi učenec postal samostojen bralec za vse življenje,
  • da bi se znašel v šolski knjižnici, in tudi v drugih tipih knjižnic,
  • da bi postal vsaj osnovno informacijsko in leposlovno pismen.

Pomembna prednostna naloga naše knjižnice, kot je bilo že povedano, je predvsem motiviranje učencev in učenk za branje leposlovja.

Poleg tega je knjižnica tudi prostor, kjer prirejamo razstave ob različnih priložnostih, srečanja s pisatelji (npr. ob zaključku bralne značke) in različne druge bralne aktivnosti.

V šolski knjižnici izvajamo krožke (bralni klub, knjižničarski krožek, obdobno tudi filmski krožek), vodimo različne bralne projekte: Bralnice pod slamnikom, Naša mala knjižnica … Posebej bi izpostavili mednarodni projekt Branje ne pozna meja, ki ga bomo v 2020/2012 izvajali že peto leto skupaj s šolo OŠ Eugena Kvaternika na Hrvaškem. Skupaj širimo bralno motivacijo obeh šol ter se medsebojno srečujemo in gradimo mostove prijateljstva.

Šolska knjižnica je sodobno opremljena, prostor je estetski in prijeten, na voljo so računalniki za uporabnike; v prostoru so igrače za učence.

Naša knjižnica se je v zadnjih dveh letih vključila v sistem COBISS, tako bo v septembru 2020 izposoja gradiva tekla po tem programu. Našo bazo podatkov lahko najdete na: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search (OSROD).

Projekti, nagrade, priznanja ter strokovne reference in sodelovanja

 Knjižnica se vključuje v šolske in obšolske dejavnosti šole tudi preko projektov (npr. Comenius – šolska partnerstva in Comenius Regio). V letih 2009-2011 smo bili v okviru projekta Comenius Regio vsebinski vodje z vsebino biblioterapije oz. bibliopreventive. Projekt je bil v letu 2011 nagrajen s strani Cmepiusa in Ministrstva za šolstvo z jabolkom kakovosti. V okviru projekta smo izdali več publikacij, izvajali seminarje in izobraževanja in postali prepoznani po bibliopreventivi (biblioterapiji v nekliničnem okolju) širom Slovenije.

Bibliotekarka Sabina Burkeljca je leta 2017 prejela nacionalno priznanje IBBY za aktivno delovanje z mladimi bralci na Osnovni šoli Rodica ter za promocijo mladinske književnosti in branja v širšem okolju in v mednarodnem prostoru. Več na: https://www.ibby.si/index.php/component/content/article/34-slo-clanki/295-sabina-burkeljca.

Sabina Burkeljca širom Slovenije in Evrope predava na strokovnih konferencah o branju in pismenosti in praksi, predvsem v povezavi z biblioterapijo in motiviranjem bralcev – skupaj z učitelji, kajti prepričani smo, da le timsko delo obrodi dobre in trajne rezultate na področju branja in pismenosti. Je recenzentka mladinskega leposlovja pri revijah Sodobnost ter Bukla.

Sabina Burkeljca je bila v letu 2021 članica komisije za priznanje zlata hruška 2020 – najboljše izvirne slovenske in prevedene – leposlovne in poučne knjige. Prav tako v letu 2022.

Priznanje zlata hruška dobijo najboljše knjige za mladino.

Šolska knjižnica OŠ Rodica tesno sodeluje s pesniki, pisatelji, založniki, ki redno obiskujejo šolo in dodatno motivirajo mlade za branje.

Vodilo zaposlenih v šolski knjižnici je vseživljenjsko učenje in izobraževanje na področju šolskega knjižničarstva, branja ter pismenosti ter tudi širše kulture in umetnosti nasploh.

V knjižnici sta zaposleni bibliotekarki (šolski knjižničarki):

Sabina Burkeljca, prof. slov in univ. dipl. bibl. in

Anita Gaber Peceli, univ. dipl. prof. RP

Knjižnična galerija

obisk pisatelja Johna Boyla, 2013

 

(Skupno 159 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost