Spoštovani starši.

Na podlagi sklepa vlade RS z dne, 29. 4. 2020, je bil sprejet Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim se od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravljajo tudi omejitve na področju šolstva.

Pričakujemo sklep ministrice o izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela v OŠ v šolskem letu 2019/2020. Sklep bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo za učence 1., 2. in 3. razreda predvidoma od 18. 5. 2020 dalje izvaja v prostorih šole ter od 25. 5. 2020 tudi za učence 9. razreda. Od 25. 5. 2020 dalje se bo izvajal dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in skupne pomoči tudi za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja.

V šolo se smejo vrniti le zdravi otroci. V skladu s Higienskimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero starši potrdite, da je otrok zdrav.

Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo je izdal tudi sklep, v katerem so določili seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov SARS – 2 – CoV. Predlagamo, da se z vsebino sklepa seznanite (povezava na sklep RSK za pediatrijo). V primeru, da ima otrok ali bližnji družinski člani zdravstvene omejitve, NIJZ odsvetuje vrnitev v šolo. Predlagamo, da se o posebnih zdravstvenih okoliščinah posvetujete z osebnim zdravnikom ali pediatrom.

Zaradi čimbolj optimalnega načrtovanja vzgojno-izobraževalnega dela vas prosimo, da starši otrok, ki obiskujejo 1., 2. in 3. razred izpolnite priloženi VPRAŠALNIK in ga čimprej oz. najkasneje do torka, 12. 5. 2020 do 10.00 ure pošljete na e-naslov razredničarke.

Vprašalnik za devetošolce bo posredovan naknadno.

Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, pedagoški kader, dežurstva, razdelitev prehranskih obrokov in drugo. O spremenjenem hišnem redu, prihajanju in odhajanju iz šole ter drugih izvedbenih podrobnostih vas bomo še obvestili.

Posredujemo nekaj osnovnih poudarkov:

  1. Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah z največ 15 učenci.
  2. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine in v istem prostoru. Učenci ne bodo prehajali iz skupine v skupino, skupine se ne bodo združevale.
  3. Izvajali bomo samo tiste interesne dejavnosti, ki lahko potekajo znotraj iste skupine.
  4. Če otroci zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih, bo šola prilagodila oblike in metode dela (zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo).
  5. NIJZ priporoča, da otroci v šolo prihajajo peš ali z individualnimi prevozi brez združevanja otrok.

Ravnateljica:

Milena Vidovič

 

Dostopnost