Sprememba odloka za udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa velja od nedelje, 04. 10. 2020 (več: https://www.gov.si/novice/2020-10-02-99-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/ ) in je vsebinsko vezana predvsem na omilitev ukrepa nošenja mask v zaprtih javnih prostorih oz. v šolah.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v okrožnici šolam z dne,03. 10. 2020 iz odloka vlade povzema naslednja določila:

1. člen

V Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20) se v 3. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Ne glede na prejšnji člen se ta odlok ne uporablja za:

1. otroke v vrtcu,

2. učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli izključno, ko so v matičnem oddelku,

3. vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 3. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci,

4. učitelje od 4. razreda osnovne šole in učitelje srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti mogoče zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje,

5. višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,

6. osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.«.

Končna določba

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Podatki, ki jih po šolah zbira MIZŠ, še vedno kažejo, da je vzgojno-izobraževalni proces epidemiološko obvladljiv, zato delo poteka po modelu B.

Da bi ohranili nizko stopnjo okuženosti ter da bi delo po modelu B teklo čim dlje, pozivamo k spoštovanju higienskih ukrepov, med katerimi je tudi nošenje mask v šoli, ko učenci vstopajo v šolo, ko se gibajo v skupnih prostorih (npr. hodniki) ali takrat, ko se medoddelčno mešajo, med njimi pa v prostoru ni mogoče zagotoviti 1,5 m razdalje (npr. pri izbirnem predmetu).

Predvsem pa naj v šolo prihajajo le zdravi otroci, redno naj si umivajo roke, naj se veliko gibajo na prostem, uživajo dovolj tekočine in se zdravo prehranjujejo.

Priporočamo, da otrok v šoli uporablja svojo masko.

(Skupno 3 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost