PROJEKT »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2021«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 12. 6. 2020 objavilo javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«, ki ga financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike.

Gre za zaposlitve pomočnikov vzgojiteljev začetnikov in učiteljev začetnikov starih do 29 let, ki jim razpis omogoča dostopnost do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve ter do opravljanja strokovnega izpita.

Na omenjeni razpis smo se prijavili za prosto projektno delovno mesto učitelja začetnika. Na razpisu smo bili uspešni in z dnem 1. 11. 2020 zaposlili mlado učiteljico začetnico. Zaposlitev traja osem mesecev, torej do 30. 6. 2020. Po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo delovno razmerje na naši šoli nadaljevala s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj šestih mesecev. 

Učiteljica začetnica bo pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.

Učiteljica začetnica je v obdobju projektne zaposlitve:

  • sodelovala z mentorico in z drugimi strokovnimi delavci;
  • sodelovala pri izvedbi dela na daljavo (pripravljala je učna gradiva, vodila video srečanja, se seznanila z uporabo različnih spletnih orodij);
  • vključila se je v izvedbo nudenja učne pomoči učenki na daljavo;
  • vključila se je v izvedbo nudenja pomoči učenki pri učenju jezika;
  • vključila se je v sistem strokovnega izpopolnjevanja (izobraževanja na ravni šole in druga strokovna izobraževanja);
  • sodelovala na sestankih tima in sestanku razrednega učiteljskega zbora.

Nekaj spletnih povezav do gradiva, ki ga je učiteljica začetnica pripravila v času izobraževanja na daljavo:

https://www.youtube.com/watch?v=gFUSRx8RgLk

https://www.youtube.com/watch?v=VgATeTnS4wI

https://www.youtube.com/watch?v=Oh27sf1nm8g

https://www.youtube.com/watch?v=SqiuTm6QKZA

https://www.youtube.com/watch?v=kHn2O07o6tM

https://wordwall.net/resource/8355037/miselni-izzivi

 

 

 

 

 

(Skupno 6 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost