01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

PRVE INFORMACIJE OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA 2021/2022

Spoštovani starši.

Šolske poletne počitnice se po drugem posebno zahtevnem in drugačnem šolskem letu iztekajo. Vprašanj in neznank, povezanih z začetkom šolskega leta 2021/2022, je bilo veliko. Karkoli nam bo prinesla jesenska epidemiološka situacija, si predvsem želimo šolo v šoli.

Na osnovi zadnjih usmeritev pristojnih služb vam posredujem nekaj napotkov vezanih na začetek pouka. Informacije bomo sproti dopolnjevali oz. vas o vseh spremembah obveščali.

 • na izvajanje pouka se pripravljamo po t.i. B-modelu, kar pomeni, da se 1. septembra 2021 pouk prične s šoli, pri čemer se bodo zaradi preprečevanju širjenja virusa SARS-Cov-2 izvajali organizacijski, predvsem pa higienski ukrepi, ki jih poznamo že iz preteklega šolskega leta (npr. skrb za higieno rok, kašlja in kihanja, razkuževanje rok ob vstopu v šolo in posamezne prostore, vzdrževanje medsebojne razdalje…). Ključnega pomena je, da v šolo prihajajo samo zdravi otroci.
 • v veljavi ostaja obveznost nošenja zaščitnih mask za obraz vseh učencev v skupnih prostorih šole, za učence od 6. do 9. razreda tudi v matičnih učilnicah,
 • učenci 7., 8. in 9. razreda se preventivno prostovoljno samotestirajo na domu – sete s testi prevzamete v lekarni (s kartico zdravstvenega zavarovanja) – dodatne napotke bomo staršem zadnjega triletja posredovali še z elektronsko pošto,
 • V izogib množičnemu zbiranju na šolski ploščadi, smo na prvi šolski dan prihod v šolo razporedili v več časovnih intervalov (na vhodni ploščadi oz. na igrišču šole Jarše jih pričakajo razredničarke/razredniki in jih pospremijo v matične učilnice) in sicer:
 • učenci 2. in 3. razreda se na vhodni ploščadi (oz. šolskem igrišču v Jaršah) zberejo ob 8.00;
 • učenci 4. in 5. razreda se na vhodni ploščadi (oz. šolskem igrišču v Jaršah) zberejo ob 8.15;
 • učenci 6. in 7. razreda se na vhodni ploščadi zberejo ob 8.30;
 • učenci 8. in 9. pa se na vhodni ploščadi zberejo ob 8.45.

V šolskem letu 2021/2022 bodo oddelke vodili:

oddelek razredničarka/razrednik oddelek razredničarka/razrednik
1. a ŠARC TATJANA 6. a BERLEC ANDREJA
1. b GOMBOC SIMONA 6. b STANČIČ JANA
1. c LOGAR URŠKA 6. c GRILJ VILMA
2. a MUČIBABIĆ IRENA 7. a BROVČ ALENKA
2. b POKOVEC NATALIJA 7. b LAPANJE IRENA
2. c TROBEC DAMJANA 7. c VOLČINI DANICA
3. a GABER PECELI ANITA 8. a GROBIN KHAM TJAŠA
3. b PEČEVNIK METKA 8. b GAČNIK KATJA
3. c JAKOŠ VASLE MATEJA 8. c DEŠMAN SENČAR PETRA
4. a TOMELJ JOŽICA 9. a VIDMAR MATEJA
4. b GALE ANI 9. b MAH MARTIN
4. c ŠIMC EVA 9. c DROBNE MARKO
5. a KLEMENC SAŠA 9. d GASPARIČ ZLATKA
5. b JERETINA ANŽIN DRAGA
5. c KOŽELJ JUHANT SONJA
5. d OREHEK MARTINA

 

 • 1. september 2021 bo pomemben dan tudi za prvošolce. Starši ste informacijo o sprejemu že prejeli. Učence in starše 1. a bomo v ograjenem delu šolskega igrišča pričakali ob 9.00, 1. c ob 9.30, 1. b pa ob 10.15 pri vetrolovu šole v Jaršah. Svetujemo, da v šolo pridete peš oz. vozila parkirate na parkirišču pri Mlinščici (ob vrtcu Ostržek).
 • šolskega prevoza s Količevega prvi šolski dan še ne bo, od četrtka, 2. septembra 2021 dalje pa bo potekal po naslednji časovnici:
JUTRANJI PREVOZ POPOLDANSKI PREVOZ
Papirnica Količevo 7.45 15.10
Količevo – pri brvi 7.46 15.05
Helios (postajališče) 7.50 15.00

OŠ Rodica, Kettejeva 13,

dislokacija Jarše, Šolska 1

8.00/8.05 14.45/14.50

 

Učenci na avtobusu nosijo zaščitno masko za obraz, predvsem pa upoštevajo navodila voznika (sedežni red, razkuževanje rok). Prevoznik mora zagotoviti, da voznik avtobusa izpolnjuje PCT pogoj. Prvi šolski dan bodo otroci prejeli prijavnice, s katerimi bomo ponovno preverili število vozačev.

 • jutranje varstvo prvošolcev bomo pričeli izvajati v četrtek, 2. septembra 2021. V izogib mešanju učencev različnih oddelkov in razredov prosimo, da starejših učencev v program jutranjega varstva ne vključujete oz. da to naredite samo izjemoma. V tem primeru za prijavnico zaprosite razredničarko. Jutranje varstvo bo potekalo od 6.10 (učilnica 1. c in 1. a), na lokaciji Jarše pa v učilnici 1. b.
 • prvi šolski dan bo po končanem pouku že organizirano podaljšano bivanje, v katerega se vključijo učenci, prijavljeni v spomladanskem obdobju (poskrbeli bomo tudi za prvošolce, ki bi varstvo prvi šolski dan morda že potrebovali). Skupine smo oblikovali glede na prijave, glede na urnike pouka, izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti ter razpoložljive ure. Prvi teden v septembru bomo vse prijave in razporeditve ponovno preverili in prosimo, da označite uro, ko bo otrok običajno zapuščal skupino. Če bo po pouku odšel samo na kosilo, ga v podaljšano bivanje ne prijavljajte. Za petošolce bo podaljšano bivanje lahko organizirano samo do 13.30, zato predlagamo, da otrok po pouku ali po kosilu praviloma odhaja domov. Podaljšano bivanje bo za 1. b, 2. b in 3. b organizirano v šoli Jarše, saj je tudi to eden od ukrepov za omejevanje mešanja otrok različnih skupin in oddelkov.
 • malica bo prvi šolski dan organizirana za vse učence, tekom dopoldneva pa bomo zbrali tudi informativne prijave na kosilo. Z otrokom se dogovorite, ali bo kosilo jedel že prvi šolski dan. Zajtrk in popoldanska malica bosta organizirani od 6. septembra dalje. Vsi učenci bodo domov prinesli pogodbe, ki so dodaten dokument k vaši junijski prijavi na šolsko prehrano. Pravico do subvencionirane prehrane urejate na Centru za socialno delo. Zdravstveno utemeljene prehranske posebnosti boste urejali z organizatorko šolsko prehrane.
 • učenci naj v šolo pridejo s potrebščinami za urnik 1. šolskega dne (sreda). Učenci 1. triletja prvi dan v šoli prejmejo brezplačna učna gradiva, učbenike iz učbeniškega sklada pa bomo razdeljevali po posebnem urniku prvi in drugi teden pouka. Učbeniške komplete si učenci izposodijo individualno preko knjižničnega programa Cobiss. Pomembno je, da skrbijo za svoj komplet in si učbenikov preko šolskega leta ne izmenjujejo.
 • učenci bodo prvi dan seznanjeni s ponudbo interesnih dejavnosti ter urnikom izvedbe. Tudi letos bo precej interesnih dejavnosti vključenih v program in urnik podaljšanega bivanja, druge pa bodo otroci lahko izbirali, izvajali pa jih bomo z upoštevanjem higienskih protokolov.  Skupaj z otrokom izberite interesno dejavnost, ki bo primerna sprostitev, novo učenje ali priložnost za razvoj talentov ter upoštevajte, da bo nekaterih dejavnosti deležen že v času podaljšanega bivanja. Svetujemo, da izbir ni preveč.
 • o izvedbi prvih roditeljskih sestankov vas bomo še obvestili. Praviloma bodo potekali v tednu od 20. do 24. septembra 2021.

 

 • dodatno obvestilo: starši in druge osebe, starejše od 15 let, lahko v šolo vstopajo samo ob izpolnjevanju PCT pogoja in v šoli uporabljajo zaščitno masko za obraz. Izjema od PCT pogoja so starši prvega triletja, kadar otroka pospremijo v šolski prostor, vendar zaščitno masko za obraz vseeno uporabljajo.

 

Dostopnost