DODATNI POUK DOPOLNILNI POUK prostor
št.ur/teden ISP MUS predm. razr. URNIK št.ur/teden MUS predm. razr. URNIK
1. Berlec Andreja 0,5 MAT 6.r. sreda, 7.30-8.15 (B) učil. MAT 2 16
2. Brovč Alenka 1 SLJ 8., 9.r. po dogovoru učil. SLO 3 59
3. Dešman Senčar Petra 0,5 ZGO 8., 9.r. četrtek, 12.45-13.30 učil. ZGO 56
4. Drobne Marko 0,5 GEO 6., 7., 8., 9.r. petek, 7.30-8.15 učil. GEO 56
5. Gaber Peceli Anita 0,5 S/M 3.a sreda, 7.30-8.15 (B) 0,5 S/M 3.a sreda, 7.30-8.15 (A) učil. 3.a
6. Gale Ani 0,5 S/M 4.b ponedeljek, 11.55-12.40 (B) 0,5 S/M 4.b ponedeljek, 11.55-12.40 (A) učil. 4.b
7. Gomboc Simona 0,5 S/M 1.b sreda, 7.30-8.15 učil. 1.b
8. Gostinčar Teja 0,5 2 TJN 4., 5., 6., 7., 8., 9.r. ponedeljek, 14.40-15.25 B) 0,5 TJN 4., 5., 6., 7., 8., 9.r. ponedeljek, 14.40-15.25 (A) učil. NEM 65
9. Grabar Andreja 1 SLJ 6., 7.r. ponedeljek, 7.30-8.15 (6.r.); sreda, 7.30-8.15 (7.r.) 1 SLJ 6., 7., 8., 9.r. petek, 7.30-8.15 učil. SLO 1 60
10. Grilj Vilma 0,5 MAT 8.r. četrtek, 7.30-8.15 (A) učil. MAT 1 13
11. Grobin Kham Tjaša 1 TJA 6., 7.r. četrtek, 7.30-8.15 (A -7.r.; B – 6.r.) učil. ANG 2 54
12. Jakoš Vasle Mateja 0,5 S/M 3.c torek, 7.30-8.15 (B) 0,5 S/M 3.c torek, 7.30-8.15 (A) učil. 3.c
13. Jeretina Anžin Draga 0,5 0,5 S/M 5.b sreda, 7.30-8.15 (B) 0,5 S/M 5.b sreda, 7.30-8.15 (A) učil. 5.b
14. Klemenc Saša 0,5 S/M 5.a ponedeljek, 7.30-8.15 (B) 0,5 S/M 5.a ponedeljek, 7.30-8.15 (A) učil. mob. J 8
15. Krempl Maja 1 SLJ učil. LUM 53
16. Koželj Juhant Sonja 0,5 0,5 S/M 5.c četrtek, 7.30-8.15 (B) 0,5 S/M 5.c četrtek, 7.30-8.15 (A) učil. 5.c
17. Logar Urška 0,5 S/M 1.c torek, 7.30-7.55 učil. 1.c
18. Mah Martin 0,5 FIZ 8., 9.r. 0,5 FIZ 8., 9.r. učil. FIZ 15
19. Mučibabić Irena 1 S/M 2.a torek, 11.55-12.40 učil. 2.a
20. Orehek Martina 0,5 S/M 5.d torek, 7.30-8.15 (B) 0,5 S/M 5.d torek, 7.30-8.15 (A) učil. 5.d
21. Nataša Pavlič 0,5 1 MAT 9.r. četrtek, 7.30-8.15 učil. THV 17
0,5 1 MAT učil. THV 17
22. Pečevnik Metka 0,5 S/M 3.b petek, 7.30-8.15 /A) 0,5 S/M 3.b petek, 7.30-8.15 (B) učil. 3.b
23. Pokovec Natalija 1 S/M 2.b ponedeljek, 11.55-12.40 učil. 2.b
24. Šarc Tatjana 0,5 S/M 1.a torek, 11.55-12.40 (A) učil. 1.a
25. Šimc Eva 0,5 S/M 4.c četrtek, 7.30-8.15 0,5 S/M 4.c torek, 7.30-8.15 (B) 7.9. učil. 4.c
26. Šmit Bahčič Darinka 2 TJA 8., 9.r. sreda, 7.30-8.15 (9.r.) 8.9.; četrtek, 7.30-8.15 (8.r.) 2.9. TJA 8., 9.r. torek, 7.30-8.15 (A – 8.r., B – 9.r.) učil. ANG 1 52
Šircelj Katja 1 TJA 4., 5.r. torek, 7.30-8.15 (A – 5.r., B – 4.r.) učil. 4.a, 5.c
27. Tomelj Joža 0,5 S/M 4.a ponedeljek, 7.30-8.15 do 8.11. 0,5 S/M 4.a torek, 7.30-8.15 (B) 7.9. učil. 4.c
28. Trobec Damjana 1 S/M 2.c ponedeljek, 11.55-12.40 učil. 2.c
29. Vidmar Mateja 0,5 KEM 8., 9.r. petek, 7.30-8.15 0,5 KEM 8., 9.r. ponedeljek, 7.30-8.15 učil. KEM
30. Volčini Danica 0,5 BIO 6., 7., 8., 9.r. četrtek, 7.30-8.15 učil. BIO 56
31. Vrtačnik Merčun Vilma 1 2 RN 6., 7., 8., 9.r. po dogovoru rač.
32. Ziernfeld Vanessa 0,5 MAT 7.r. 1 MAT učil. MAT 3 11
33. Žankar Darja 0,5 MAT 7.r. četrtek, 12.45-13.30 (A) 1 MAT 6., 7., 8., 9.r. ponedeljek, 7.30-8.15 učil. FIZ 15
0,5 FIZ 8., 9.r. petek, 7.30-8.15 (A ) 0,5 FIZ 8., 9.r. petek, 7.30-8.15 (B) učil. FIZ 15

Dostopnost