01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Splošne informacije za učence 6. in 9. razreda ter njihove starše so dostopne v publikaciji Državnega izpitnega centra na povezavi:

https://www.ric.si/mma/Info%2021_SLO.pdf/2021082809033168/

Nacionalnega preverjanja znanja se v šolskem letu 2021/2022 obvezno udeležijo učenci 6. in 9. razreda. Učenci opravljajo nacionalno preverjanje znanja iz treh predmetov:

  • v 6. razredu pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku (angleščina),
  • v 9. razredu pri slovenščini, matematiki in tretjem predmetu (za našo šolo je s sklepom ministrice za tretji predmet določena kemija).

 

Datumi nacionalnega preverjanja znanja:

  • sreda, 4. maj 2022 slovenščina ( in 9. razred),
  • petek, 6. maj 2022 matematika (6. in 9. razred),
  • torek, 10. maj 2022 angleščina (6. razred), tretji predmet/kemija (9. razred).
Dostopnost