01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

V naslednjem tednu bodo potekale prve skupne popoldanske govorilne ure v tem šolskem letu in sicer:

  • v ponedeljek, 18. 10. 2021, za starše učencev 1., 2. in 3. razreda,
  • v torek, 19. 10. 2021, za starše učencev 4. in 5. razreda in
  • v četrtek, 21. 10. 2021, za starše učencev 6., 7., 8. in 9. razreda.

Popoldanske govorilne ure bodo potekale med 17.00 in 19.00.

Zaradi še trajajočih Covid ukrepov govorilne ure praviloma potekajo na daljavo (video sestanek ali telefonski razgovor), izjemoma, po vnaprejšnjem dogovoru z učiteljem, tudi osebno, v šoli.

Način izvedbe govorilnih ur na daljavo (starši se učitelju predhodno najavijo ali jih povabi učitelj):

  • video (zoom) sestanek med učiteljem in staršem (učitelj po e-pošti posreduje zoom povezavo ter termin razgovora najavljenim staršem),
  • telefonski razgovor (učitelj po e-pošti starše, ki so predhodno najavili potrebo po govorilni uri, obvesti, kdaj bo starše poklical s službenega telefona ali kdaj bo dosegljiv na telefonski številki, ki jo bo sporočil staršem).

V kolikor se učitelj in starši dogovorijo za govorilne ure v šoli, je potrebno:

  • v naprej dogovoriti termin (čas obiska v šoli),
  • starši v šolo pridejo največ 5 minut pred dogovorjenim terminom,
  • starši z vstopom v šolo zagotavljajo izpolnjevanje PCT pogoja,
  • pri neposrednem pogovoru vsi sodelujoči upoštevajo preventivne ukrepe (maska, medsebojna razdalja),
  • če je na hodniku sočasno več ljudi, naj čakajoči prav tako poskrbijo za upoštevanje preventivnih ukrepov.

 

Ravnateljica:

Milena Vidovič

 

Dostopnost