01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

Septembra 2022 bo minilo natanko 50 let, odkar v šolski stavbi na Kettejevi cesti 13 v Domžalah poteka osnovnošolsko izobraževanje za otroke z območja Jarš, Vira, Količevega, Rodice in severnega dela Domžal. Petdeseto obletnico delovanja Osnovne šole Rodica bomo obeležili med drugim tudi z izdajo zbornika. Glede na to, da smo prvi zbornik izdali ob 40-letnici delovanja šole, se bomo tokrat osredotočili predvsem na peto desetletje njenega delovanja.

Nekdanje in sedanje učence ter nekdanje in sedanje delavce šole vabimo, da napišete spomine na Osnovno šolo Rodica. Kaj ste doživeli v šoli, kaj je bilo lepega, veselega, prijetnega in morda tudi, kdaj vam je bilo težko? Česa se najrajši spominjate, kaj vam je ostalo v spominu do danes? Za nekdanje učence tudi: Kako je šolanje na Osnovni šoli Rodica vplivalo na vaše nadaljnje izobraževanje in vašo nadaljnjo življenjsko pot?

Vabimo vas, da v dolgih zimskih večerih razmislite o tem in zapišete svoje spomine.

Vaše prispevke pričakujemo do 31. marca 2022 po navadni pošti ali na e-naslov: zbornik@sola-rodica.si. Prosimo vas, da priložite tudi kakšno fotografijo iz tistih časov.

Uredniški odbor

  • Naslovna slika: skupaj pod gorami od 1. do 9. razreda – avtorica Amina Hajdarević, 6. c.
  • Slika spodaj: torta 50 let OŠ Rodica – avtorici Taja Rebernik in Stela Sušnik Sukić, 7. c (mentorica vsem je bila Katarina Škofic).

Dostopnost