01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

V sklopu mladinskega literarnega festivala Bralnice pod slamnikom 2022 razpisujejo natečaj za učence in učenke osnovnih šol ter dijake in dijakinje srednjih šol.

Tema: pustolovsko in zgodovinsko obarvana literature za otroke in mladino.

Kdo lahko sodeluje: učenke in učenci 2. in 3. triletja osnovnih šol.

v  sprejemajo tudi video prispevke.

v Rok za oddajo del: 5. maj 2022

   Posredujete jih lahko po e-pošti na naslov: tjasa.medved@guest.arnes.si ali pa jih prinesete v knjižnico

Kako lahko sodelujete:

 

Literarni natečaj
Napišite prispevke o spodnjih temah:

 • Podaj se s svojim junakom/junakinjo na pot in opiši pustolovščino, ki jo doživi.
 • Predstavi svojo največjo pustolovščino v življenju.
 • V katerem zgodovinskem obdobju bi najraje živel in zakaj; kaj pozitivnega/negativnega prinaša v primerjavi s sedanjostjo?
 • Ali vam branje zgodovinskih knjig pomaga pri razumevanju sedanjosti? Katere knjige vzamete v roke, da bi bolje razumeli svet in spremembe, ki se dogajajo? Kaj so po tvojem mnenju prelomni zgodovinski dogodki in ali meniš, da jih živimo danes?
 • Poljubno izbrana tema.
 • Prispevek o tradicionalni temi festivala, slamniku.

Likovni natečaj
Sodelujete lahko tako, da:

 • ilustrirate odlomek svoje najljubše (pustolovske/zgodovinske) knjige;
 • upodobite svoj likovni pogled na poljubno izbrano zgodovinsko obdobje;
 • narišete in napišete kratek pustolovski strip.

Video natečaj
Bistvo našega festivala je širjenje ljubezni do branja, zato vas vabimo, da izdelate video napovednik (book trailer) za najljubšo (pustolovsko/zgodovinsko) knjigo (različne primere najdete na spletu). Posnamete ga lahko s telefonom (ležeči format), naj ne bo daljši od dveh minut.

Kategorije nagrajencev:

 1. tri nagrade za najboljše prispevke 2. triletja OŠ,
 2. tri nagrade za najboljše prispevke 3. triletja OŠ,
 3. tri nagrade za najboljše prispevke srednješolcev,
 4. nagrada za najboljše delo o slamniku.

Imena nagrajencev bodo razglasili na zaključni prireditvi festivala v maju 2022.
Vsak od sodelujočih lahko prijavi največ dva izdelka.

Izdelki morajo biti opremljeni z naslednjimi podatki:

 1. ime in priimek učenca/učenke,
 2. razred,
 3. naziv in naslov šole,
 4. naslov izdelka
 5. ime in priimek mentorice/mentorja.

 

 

Dostopnost