Osnovna šola Rodica, Kettejeva 13, 1230 Domžale

Tel. št.: 01/72-19-530, 031 600 443

Fax.: 01/72-19-530

E-naslov: os-rodica@guest.arnes.si

Spletna stran: www.sola-rodica.si

TRR: 01223-6030649779

DŠ: SI34707735

Vodstvo in kontaktne osebe:

Milena Vidovič, ravnateljica (milena.vidovic@guest.arnes.si)

Anica Črne Ivkovič, pomočnica ravnateljice (anica.crne-ivkovic@guest.arnes.si)

Ani Gale (kontaktna oseba za oddelke Jarše, simona.gomboc@guest.arnes.si )

Maja Rovanšek, tajnik VIZ (os-rodica@guest.arnes.si)

Rado Jereb, računovodja, obračun položnic (rado.jereb@guest.arnes.si)

Meta Maček, vodja šolske prehrane (meta.dobi@gmail.com)

Sabina Burkeljca, knjižničarka (sabina.burkeljca@guest.arnes.si)

Maja Petek Tomšič, pedagoginja, maja.petek-tomsic@guest.arnes.si

Tjaša Kranjc, pedagoginja (tjasa.kranjc@guest.arnes.si)

 

Rodica_kolaz
Dislocirani oddelki Jarše, Šolska ulica 1, 1230 DomžaleTel. št.: 01/724 30 80
     Jarse_kolaz

 

Dostopnost