7.b link za Zoom 22.10.
https://arnes-si.zoom.us/j/91333976897
EVROPSKI DAN JEZIKOV 9. razred
VAJE - ČASI: Izberi čase in reše naloge: http://www.english-4u.de/tenses_exercises.html

PREDLOGI: http://www.cirefe.fr/exercices/exercice/ecrit/etude_de_la_langue/prepositions/preposition_lieu/prep_exo4e.swf

PISMO: http://www.edu365.cat/eso/muds/frances/carte_postale/imatges/practica.swf

Preteklik: https://www.schularena.com/franzoesisch/envol/envol7/unite2/aimer.swf

linki za risanje

♦GEOGRAFIJA 6. RAZRED♦

6. razred: ZEMLJEVIDI IN LEGA 

6. RAZRED_celine_vesolje

GEOGRAFIJA – 6. razred: GEOGRAFSKA LEGA

GEOGRAFIJA 7. RAZRED

JUŽNA in JV EVROPA – naloge:

https://www.educaplay.com/learning-resources/c-48126-1-povrsje_jugovzhodne_evrope.html

https://www.educaplay.com/learning-resources/c-48126-5-južna_evropa.html

https://www.educaplay.com/learning-resources/c-48126-6-južna_evropa_splosne_značilno.html

http://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/j_jv_evropa.html


gradivo: SEVERNA EVROPA DRUZBENE ZNACILNOSTI


 NALOGE ZA UTRJEVANJE: JUŽNA EVROPA, ZAHODNA EVROPA, SEVERNA EVROPA 

7. razred: EVROPSKA UNIJA

če ne dela:EVROPSKA UNIJA

7. razred severna

7. razred zahodna

EVROPSKA UNIJA-IGRE: http://europa.eu/kids-corner/index_sl.htm#gamesboxes

7. RAZRED: EVROPA IN AZIJA UTRJEVANJE

7.RAZRED: Sredogorja, Karpati, Nižavje

srednjaevropa industrija

AZIJA UTRJEVANJE 7. razred 

JUGOZAHODNA AZIJA VPRAŠANJA

♦GEOGRAFIJA 8. RAZRED♦

GEOGRAFSKA SEMINARSKA NALOGA 8. razred 2016 17 navodila glavno mesto

8. razred: AVSTRALIJA

8. razred: AFRIKA

8. razred: POLARNA OBMOČJA

AMERIKA UTRJEVANJE 8. razred

http://www.osagpostojna.si/moodle/course/view.php?id=79 (GEO 8. raz.)

http://www.osagpostojna.si/moodle/mod/scorm/view.php?id=3800 (Delitev
Amerike)
http://www.osagpostojna.si/moodle/mod/scorm/view.php?id=3801 (Pomen
okdritja Amerike)
http://www.osagpostojna.si/moodle/mod/scorm/view.php?id=3802 (Lega in
površje Angloamerike

 

GEOGRAFIJA 9. RAZRED

SLOVENIJA – POSELITEV IN STAROSTNA SESTAVA

http://eucbeniki.sio.si/geo9/2606/index1.html

http://eucbeniki.sio.si/geo9/2606/index2.html

http://eucbeniki.sio.si/geo9/2606/index4.html

http://eucbeniki.sio.si/geo9/2609/index2.html

http://eucbeniki.sio.si/geo9/2609/index9.html (naloga 1 in 5)

http://eucbeniki.sio.si/geo9/2609/index10.html

http://eucbeniki.sio.si/geo9/2609/index11.html (naloga 11 in 12)

http://eucbeniki.sio.si/geo9/2609/index12.html

http://eucbeniki.sio.si/geo9/2609/index13.html

1. DEL

Reši vse naloge pri temah (Slovenska dediščina, kraški pojavi, naravnozemljepisne značilnosti Alp, Iška – od izvira do Pipe). Napiši naslov tem v zvezek in odgovore (ki jih oštevilči) na vprašanja v zvezek.

SLOVENSKA DEDIŠČINA: http://www.dedi.si/napredno/materials/106/out/index.html#state=3
KRAŠKI POJAVI: http://www.dedi.si/napredno/materials/104/out/index.html#state=2
Naravnozemljepisne značilnosti Alp: http://www.dedi.si/napredno/materials/108/out/index.html#state=1
Iška – od izvira do pipe: http://files.dedi.si/materials/Iska/#state=1

2. DEL

PROMET V SLOVENIJI: Preberi si učne vsebine in reši premetanko, sestavljanko in vprašalnik: http://egradiva.gis.si/web/9.-razred-geografija/promet;jsessionid=753966C0A025683F684964CD330A0D10

POVEZOVANJE SLOVENIJE: Reši vprašalnik:
http://egradiva.gis.si/web/9.-razred-geografija/eu-in-slovenija?p_p_id=GOS_T11_P06_WAR_GOS_T11_P06portlet_INSTANCE_2uaY&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=4&p_p_col_count=6

3. DEL

SLOVENIJA – PONOVITEV: Napiši naslov v zvezek in odgovore (ki jih oštevilči) na vprašanja v zvezek. Ostale naloge reši na spletu.
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2126/index.html
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2126/index4.html
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2126/index5.html
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2598/index7.html
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2598/index8.html
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2600/index10.html
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2606/index4.html
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2624/index6.html

4. DEL

SLOVENSKE POKRAJINE: Napiši naslov v zvezek in odgovore (ki jih oštevilči) na vprašanja v zvezek. Ostale naloge reši na spletu.
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2635/index6.html
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2639/index6.html
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2642/index7.html
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2646/index6.html
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2650/index12.html
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2654/index6.html
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2657/index6.html

Kamnine – vaje

OPIS SLOVENSKE POKRAJINE  VIRI    SLIKE

ZAMEJSKI SLOVENCI gradivo

SESTAVA PREBIVALSTVA – VAJA

GOSTOTA PREBIVALSTVA – VAJA

9. razred: SEDIMENTNE KAMNINE OPIS

PODOBA NAŠEGA KRAJA – 9. RAZRED TEST  Pomoč: Lega   Relief in kamnine  Podnebje    Prsti in rastlinstvo  Kamniška Bistrica Mlinščica  Naselja  Kmetijstvo  Industrija  Obrt in druge dejavnosti   Promet

GEOGRAFSKA TEKMOVANJA:

GEOGRAFSKO TEKMOVANJE – TEREN

 

Dostopnost