Jarška šola v času druge Jugoslavije

Jarška šola v času druge Jugoslavije

Dolgoletna učitelja na jarški šoli, šolski upravitelj Franc Flajs in učiteljica Cvetka Flajs, z učenci 2. razreda v šolskem letu 1951/1952. Učitelj Franc Flajs je bil 17 let šolski upravitelj jarške šole (od 1946 do 1963, razen zaradi premestitve v šolskem letu...

Jarška šola v času druge svetovne vojne

Jarška šola v času druge svetovne vojne

Nemško poročilo o jarški šoli je izpolnila predvojna učiteljica Angela Janša. Iz njega razberemo, da je jarško šolo v šolskem letu 1940/1941 obiskovalo 92 otrok, 46 dečkov in 46 deklic v starosti od 9 do 14 let. Šola je imela dve učilnici, kabinet in dve stanovanji....

Jarška šola v času prve Jugoslavije

Jarška šola v času prve Jugoslavije

Prvi jarški nadučitelj Tomo Petrovec je bil med učitelji zelo priznan in cenjen. V okrajnem šolskem svetu je deloval kot predstavnik učiteljev praktikov. Leta 1925 je bil odlikovan z redom sv. Save. Ob tej priliki je bila v jarški šoli svečanost, ki sta jo obiskala...

Jarška šola v času Avstro-Ogrske

Jarška šola v času Avstro-Ogrske

Zapis o novi dvorazredni šoli v Jaršah v kroniki Župnije Mengeš (leto 1906). Ob robu je še zapis: “Šola je stala ca. 32.000 K." Splošno šolsko obveznost na Slovenskem je vpeljal avstrijski osnovnošolski zakon, sprejet 14. maja 1869. Predpisoval je osemletno šolsko...

(Skupno 44 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost