Jarška šola v času druge Jugoslavije

Jarška šola v času druge Jugoslavije

Dolgoletna učitelja na jarški šoli, šolski upravitelj Franc Flajs in učiteljica Cvetka Flajs, z učenci 2. razreda v šolskem letu 1951/1952. Učitelj Franc Flajs je bil 17 let šolski upravitelj jarške šole (od 1946 do 1963, razen zaradi premestitve v šolskem letu...

Jarška šola v času druge svetovne vojne

Jarška šola v času druge svetovne vojne

Nemško poročilo o jarški šoli je izpolnila predvojna učiteljica Angela Janša. Iz njega razberemo, da je jarško šolo v šolskem letu 1940/1941 obiskovalo 92 otrok, 46 dečkov in 46 deklic v starosti od 9 do 14 let. Šola je imela dve učilnici, kabinet in dve stanovanji....

Jarška šola v času prve Jugoslavije

Jarška šola v času prve Jugoslavije

Prvi jarški nadučitelj Tomo Petrovec je bil med učitelji zelo priznan in cenjen. V okrajnem šolskem svetu je deloval kot predstavnik učiteljev praktikov. Leta 1925 je bil odlikovan z redom sv. Save. Ob tej priliki je bila v jarški šoli svečanost, ki sta jo obiskala...

Jarška šola v času Avstro-Ogrske

Jarška šola v času Avstro-Ogrske

Zapis o novi dvorazredni šoli v Jaršah v kroniki Župnije Mengeš (leto 1906). Ob robu je še zapis: “Šola je stala ca. 32.000 K." Splošno šolsko obveznost na Slovenskem je vpeljal avstrijski osnovnošolski zakon, sprejet 14. maja 1869. Predpisoval je osemletno šolsko...

Dostopnost