INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

 IZVAJALECCILJNA SKUPINAKdaj ?DEJAVNOSTprostorMladinski pevski zborGačnik6. - 9.r.ponedeljek, 7.30 - 8.15; sreda, 12.45 - 13.30, petek, 7.30 - 8.15 in 12.45 - 13.30učilnica GUM 67Komorna skupinaGačnik6. - 9.r. po dogovoruučilnica GUM 67Otroški pevski...