NADALJEVANJE POUKA V ŠOLI OD 12. APRILA 2021

 

Spoštovani starši.

Z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dne, 8. 4. 2021, smo bili še uradno obveščeni, da v ponedeljek, 12. 4. 2021, nadaljujemo s poukom v šoli in pričakujemo, da bo tako ostalo do zaključka pouka v tem nemirnem šolskem letu.

Izvedbenih posebnosti ni, vzgojno-izobraževalno delo bo potekalo v skladu s pravili in omejitvami, ki so veljala še pred zaprtjem šol. Povzemamo:

 • Pouk poteka v oddelku/matični skupini »mehurčku«, brez mešanja učencev različnih oddelkov (izjema so neobvezni in obvezni izbirni predmeti ter v skrajnem primeru tudi OPB – v teh primerih učenci in učitelj/ica v skupini obvezno uporabljajo masko).
 • V šolo naj prihajajo le zdravi otroci; ob bolezenskih znakih, ki bi lahko kazali na možnost okužbe s SARS-CoV-2, bomo otroka pospremili iz skupine in vas poklicali, da ga čimprej prevzamete (najbolje je, da se o izkazanih bolezenskih znakih vedno posvetujete z otrokovim zdravnikom).
 • Če otrok zboli, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi, še posebej s starejšimi, starimi starši, z ljudmi s kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi.
 • V kolikor je pri otroku potrjena okužba s SARS-CoV-2, otrok ostane doma v izolaciji; kadar so zboleli družinski člani ali pa je bil v bližnjem stiku z okuženo osebo (to so lahko tudi sošolci ali učitelj) pa mora ostati v karanteni – prosimo, da o teh razlogih za otrokovo odsotnost nemudoma obvestite razrednika ali razredničarko.
 • Učenci v šoli uporabljajo masko za obraz (v skupnih šolskih prostorih vsi, pri pouku pa je maska obvezna za učence od 6. do 9. razreda, razen pri pouku športa.
 • Učilnice bomo večkrat dnevno zračili, zato naj učenci v šolo še prihajajo toplo oblečeni; učne, gibalne in sprostitvene dejavnosti ter pouk športa bomo izvajali tudi na zunanjih površinah, v okolici šole.
 • Interesne dejavnosti ne bodo potekale (izjema so tiste dejavnosti, ki potekajo za učence istega oddelka – te praviloma izvajamo v skupinah podaljšanega bivanja).
 • Pouka v manjših učnih skupinah ne bomo izvajali (pouk bo potekal na ravni matičnega oddelka tudi v 8. in 9. razredu, v delo z učenci se bosta vključevala po dva učitelja).
 • Podaljšano bivanje za učence bo potekalo v skupinah, ki so bile oblikovane po januarskem oz. februarskem prihodu v šolo, na enak način kot pred zadnjim zaprtjem bo organizirano tudi jutranje varstvo.
 • Učencem bomo omogočili malico, kosilo in popoldansko malico, prehranski protokoli ostajajo enaki.
 • V primeru otrokove odsotnosti obroke odpovedujete tako kot običajno (preko eAsistenta, telefonska odpoved do 8.00 za tekoči dan),
 • Učenci od 6. do 9. razreda skupnih kletnih garderob še vedno ne bodo uporabljali, v copate se bodo preobuli pred matično učilnico. Garderobo bodo imeli v matičnih učilnicah.
 • Obiskovanje šolske knjižnice bo potekalo po posebnem urniku, ki ga učenci že poznajo.
 • Priporočamo, da v šolo prihajajo peš ali z individualnim osebnim prevozom staršev.
 • Šolski prevoz s Količevega bo ponovno organiziran (otrok mora na avtobusu nositi zaščitno obrazno masko, sedijo lahko samo na označenih sedežih, ob vstopu in izstopu si razkužijo roke in ravnajo po navodilih voznika) – vozni red in vstopna/izstopna mesta so nespremenjeni.
 • Stiki s starši praviloma potekajo na daljavo (govorilne ure, sestanki – po predhodnem dogovoru s strokovnimi delavci šole).

Lepo vas pozdravljam.

 

Ravnateljica:

Milena Vidovič

 

PTICE OKOLI NAS – PTICE SELIVKE, Šolski likovni natečaj 2021

PTICE OKOLI NAS – PTICE SELIVKE, Šolski likovni natečaj 2021

Ali ste že letos slišali kukati kukavico? Ponekod, v nekaterih naših gozdovih jo že lahko slišimo. V preteklih letih smo v januarju sodelovali pri štetju ptic v okviru DOPPS (Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije) in na šolskem natečaju risali ptice...

MLADI RAZISKOVALCI SO ZAKLJUČILI SVOJE RAZISKOVALNO DELO

MLADI RAZISKOVALCI SO ZAKLJUČILI SVOJE RAZISKOVALNO DELO

Kljub šoli na daljavo so bili naši mladi raziskovalci v letošnjem šolskem letu izredno aktivni. Na regijsko srečanje mladih raziskovalcev kamniško-domžalskega območja, ki ga letos organizira OŠ Marije Vere Kamnik, so oddali osem raziskovalnih nalog. Podobno, kot so...

Literarni natečaj

Literarni natečaj NI HEC! v sklopu festivala mladinske književnosti Bralnice pod slamnikom 2021 za učence in učenke osnovnih šol ter dijake in dijakinje srednjih šol. Posvečen je mladinski problemski literaturi. Vsi učenci 2. in 3. triletja vabljeni k sodelovanju!...

Mednarodni dan knjig za otroke

Dragi učenci in učenke! Žal ponovno v času, ko praznujemo svetovni dan otroških in mladinskih knjig naša knjižnica spet sameva (že drugo leto). V tem času, ko ste bili spet nazaj v šoli, ste radi prišli po knjige, po prijateljice, brez katerih mnogi ne znamo in tudi...

KAJ: obeležitev kulturnega praznika

KDAJ: 5. 2. 2021

KDO: 3. A

KJE: učilnica

 EDINOST, SREČA, SPRAVA ≠ DALJAVA: e-recital

Letošnji recital ob slovenskem kulturnem prazniku je postavljen času primerno na e-oder. Je pa tudi času primerno angažiran – z namenom, da učence in učenke še naprej ozaveščamo o tem, da je KULTURA neobhodno potrebna in pomembna za (so)bivanje, za (so)čutenje in za spreminjanje na bolje.

Rdeča nit letošnjega recitala je v 4. kitici Prešernove Zdravljice in besedah: EDINOST, SREČA, SPRAVA.

Pripravili smo e-recital slovenskih pesnikov in pesnic in ga postavili v osamljenost šole, kajti šola je zares predolgo samevala in zato naslov: EDINOST, SREČA, SPRAVADALJAVA, pač pa bližina. Kot pravi pesnik Andrej Rozman Roza: »Pogovarjanje je bližina in toplina, / s pogovarjanjem smo družina in skupina. / S pogovarjanjem se človek s človekom prepleta, / s pogovarjanjem smo mreža tudi zunaj interneta.«

Ustvarjalci recitala KUL kultura z mentorji želimo vsem lep praznik bogate slovenske kulture.

Bralci

Kipi, ki berejo, so nastali v okviru likovne naloge za osmi razred Kip človeške figure v predlanskem oktobru – mesecu branja. Ustvarjalci kipov so letos v devetošolci. Svoje mesto so nekateri bralci najprej našli v šolski knjižnici na policah med knjigami. Ker pa šolska knjižnica poleg bralcev potrebuje tudi knjige, je za vse kipe zmanjkalo prostora. Bralci so tako mirno brali v kabinetu za likovno umetnost in čakali na Mesec branja v letošnjem šolskem letu. V sodelovanju s šolsko knjižnico in oddelkom tretjega razreda, bi dobili sporočila, ki bi jih ponesli na različna mesta.

Oktober – mesec branja je bil v času, ko so se šole že zapirale, »bralci« pa so zaradi epidemije ostali v kabinetu in čakali na priložnost, da grejo brat na prosto. Ob kulturnem prazniku 2021 smo jih postavili na podstavke, opremili s sporočili o branju, ki jih je izbrala knjižničarka Sabina in odnesli na različna mesta po domžalski občini, ki jih lahko vidite na posnetku. Ste katerega od »bralcev« že opazili?

Ko bomo ponovno v šoli, bomo naredili še kakšnega in zanimivo bo videti, kam jih boste odnesli vi.

Počitniške aktivnosti

Počitniške aktivnosti

Nabor zanimivih in pestrih vsebin,  najdete na spodnji povezavi: http://www.visitdomzale.si/dogodek/zgodilo-se-bo-nekaj-pocitniskega

Prijazni plakat

Prijazni plakat

Prejšnji teden so učenci naše šole (na daljavo) sodelovali v akciji »Prijazni plakat«, katere pobudnik je bila Fakulteta za socialno delo. Akcija je nastala kot odziv na potrebe, ki se pojavljajo v domovih za starejše ljudi in drugih zavodih za odrasle po Sloveniji v...

Dostopnost