Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev iz vseh oddelkov, je posvetovalni organ učiteljskega zbora in ravnateljice. Predsednik Sveta staršev je g.Marko Juvančič, namestnica ga. Katja Šuštar. Svet staršev obravnava letni delovni načrt šole, predlaga in daje soglasje k nadstandardnim programom šole, posreduje predloge, pobude in pritožbe staršev.

SEZNAM ČLANIC IN ČLANOV SVETA STARŠEV V ŠOL. LETU 2017/2018

razred ime in priimek
  1.a Primož Polanc
  1.b Tomaž Accetto
  1.c Polonca Bitenc Pavliha
  1.d Bojana Hostnik
  2.a Jasna Jazbec
  2.b Marjetka Požek
  2.c Ksenia Druzhinina Poyuzhina
  3.a Mateja Vrhovnik
  3.b Marko Juvančič
  3.c Urša Raspet
  4.a Sonja Adrović
  4.b Marjetka Požek
  4.c Klementina Visenjak Pavli
  5.a Katja Šuštar
  5.b Karmen Gorišnik Močnik
  5.c Barbara Kolac
  5.d Barbara Saunig
  6.a Dušan Kosanović
  6.b Tina Cirman Popovič
  6.c Katarina Habe
  7.a Maja Kerep
  7.b Nika Zorc
  7.c Metka Rebov Lavrič
  8.a Vesna Sivec Poljanšek
  8.b Marjana Kovačič
  8.c Boštjan Grošelj
  9.a Alenka Korenjak
  9.b Meta Matzele
  9.c Saša Podpeskar

Delovna skupina – komisija za šolsko prehrano (za obdobje september 2014 – september 2018)

Predstavniki staršev: ga. Sonja Stražiščar, ga. Marjetka Požek in g. Tomaž Vodušek

Predstavniki zaposlenih: ga. Eva Blatnik, ga. Rositka Podgorski, ga. Sonjo Koželj Juhant.

Predsednik komisije bo imenovan/a na 1. seji v 2017/2018, njegova namestnica pa ga. Sonja Koželj Juhant.

 

Upravni odbor šolskega sklada (za obdobje september 2016 – september 2020)

Predstavniki staršev: a. Petra Arnež, ga. Erika Kostanjšek, ga. Sonja Adrovič.

Predstavniki zaposlenih: ga. Anita Gaber Peceli, ga. Joža Tomelj, ga. Tatjana Holy Kovačič in ga. Tjaša Kranjc

Predsednik odbora bo imenovan na 1. seji v 2017/2018, namestnica je ga. Erika Kostanjšek

 

Pritožbena komisija (za obdobje september 2016 – september 2020)

Predstavniki staršev: g. Tomaž Lavrič, ga. Urška Raspet.

Predstavniki zaposlenih:  ga. Tatjana Holy Kovačič, ga. Sonja Koželj Juhant, ga. Maja Petek Tomšič, ga. Tjaša Grobin Kham, ga. Draga Jeretina Anžin, ga. Lea Vodička.

Zunanji člani: ga. Maša Mlinar in ga. Karlina Strehar.