Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev iz vseh oddelkov, je posvetovalni organ učiteljskega zbora in ravnateljice. Predsednik Sveta staršev je g. Marko Juvančič, namestnica ga. Katja Šuštar. Svet staršev obravnava letni delovni načrt šole, predlaga in daje soglasje k nadstandardnim programom šole, posreduje predloge, pobude in pritožbe staršev.

Zapisnik 2. seje sveta staršev v šolskem letu 2019/2020, ki je bila v torek, 2. 6. 2020

Zapisnik 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019, dne 1. 10. 2018.

Zapisnik 2. seje Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019, dne 13. 3. 2019.

Zapisnik 3. seje Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019, dne 5. 6. 2019.

SEZNAM ČLANIC IN ČLANOV SVETA STARŠEV V ŠOL. LETU 2019/2020

razred ime in priimek
  1.a Vesna Andrejc
  1.b Živana Urh Pelhan
  1.c Mitja Koprivec
  2.a Alen Soković
  2.b Magdalena Kapla
  2.c Ni imenovanega predstavnika
  3.a Primož Polanc
  3.b Tomaž Accetto
  3.c Polona Bitenc Pavliha
  3.d Nataša Ferlič
  4.a Renata Perko
  4.b Meti Požek
  4.c Ksenia Druzhinina Poyuzhina
  5.a Carmen Vodovnik
  5.b Marko Juvančič
  5.c Tanja Tekavc
  6.a Sonja Adrović
  6.b Meti Požek
  6.c Klementina Visenjak Pavli
  7.a Katja Šuštar
  7.b Gašper Cotman
  7.c Polona Bitenc Pavliha
  7.d Barbara Saunig
  8.a Dušan Kosanović
  8.b Damijana Vale
  8.c Erika Kostanjšek
  9.a Maja Kerep
  9.b Nika Zorc
  9.c Metka Rebov Lavrič

 

Delovna skupina – komisija za šolsko prehrano (za obdobje september 2018 – september 2022)

Predstavniki staršev: ga. Marjetka Požek, ga. Nika Zorc in ga. Barbara Dragar

Predstavniki zaposlenih: ga. Eva Blatnik, ga. Rositka Podgorski, ga. Sonjo Koželj Juhant.

Predsednica komisije je ga. Sonja Koželj Juhant.

 

Upravni odbor šolskega sklada (za obdobje september 2016 – september 2020)

Predstavniki staršev: a. Petra Arnež, ga. Erika Kostanjšek (namestnica predsednice), ga. Sonja Adrovič.

Predstavniki zaposlenih: ga. Anita Gaber Peceli (predsednica), ga. Joža Tomelj, ga. Tatjana Holy Kovačič in ga. Tjaša Kranjc

 

Pritožbena komisija (za obdobje september 2016 – september 2020)

Predstavniki staršev: g. Tomaž Lavrič, ga. Urška Raspet.

Predstavniki zaposlenih:  ga. Tatjana Holy Kovačič, ga. Sonja Koželj Juhant, ga. Maja Petek Tomšič, ga. Tjaša Grobin Kham, ga. Draga Jeretina Anžin, ga. Lea Vodička.

Zunanji člani: ga. Maša Mlinar in ga. Karlina Strehar.

Zapisnik 3. seje sveta staršev v šolskem letu 2017/2018, ki je bila v torek, 6. 6. 2018, ob 18. uri
Zapisnik 2. seje sveta staršev v šolskem letu 2017/2018, ki je bila v torek, 27. 3. 2018, ob 18. uri
Zapisnik 1. seje sveta staršev v šolskem letu 2017/2018, ki je bila v torek, 26. 9. 2017, ob 18. uri