01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev iz vseh oddelkov, je posvetovalni organ učiteljskega zbora in ravnateljice. Predsednik Sveta staršev je g. Marko Juvančič, namestnica ga. Katja Šuštar. Svet staršev obravnava letni delovni načrt šole, predlaga in daje soglasje k nadstandardnim programom šole, posreduje predloge, pobude in pritožbe staršev.

Zapisnik 3. seje sveta staršev v šolskem letu 2017/2018, ki je bila v torek, 6. 6. 2018, ob 18. uri

Zapisnik 2. seje sveta staršev v šolskem letu 2017/2018, ki je bila v torek, 27. 3. 2018, ob 18. uri

Zapisnik 1. seje sveta staršev v šolskem letu 2017/2018, ki je bila v torek, 26. 9. 2017, ob 18. uri

SEZNAM ČLANIC IN ČLANOV SVETA STARŠEV V ŠOL. LETU 2018/2019

razred ime in priimek
  1.a Alen Soković
  1.b Gabriela Panter
  1.c Barbara Gerbec Rozman
  2.a Primož Polanc
  2.b Tomaž Accetto
  2.c Polona Bitenc Pavliha
  2.d Blaž Kurnik
  3.a Renata Perko
  3.b Marjetka Požek
  3.c Ksenia Pojužina
  4.a Carmen Vodovnik
  4.b Marko Juvančič
  4.c Tanja Tekavc
  5.a Sonja Adrović
  5.b Marjetka Požek
  5.c Klementina Visenjak Pavli
  6.a Katja Šuštar
  6.b Marko Gorjanc
  6.c Nika Hrabar
  6.d Barbara Saunig
  7.a Dušan Kosanović
  7.b Damijana Vale
  7.c Katarina Habe
  8.a Maja Kerep
  8.b Nika Zorc
  8.c Metka Rebov Lavrič
  9.a Irena Brugger
  9.b Marjana Kovačič
  9.c Boštjan Grošelj

Delovna skupina – komisija za šolsko prehrano (za obdobje september 2014 – september 2018)

Predstavniki staršev: ga. Marjetka Požek, ga. Nika Zorc in ga. Barbara Dragar

Predstavniki zaposlenih: ga. Eva Blatnik, ga. Rositka Podgorski, ga. Sonjo Koželj Juhant.

Predsednik komisije bo imenovan/a na 1. seji v 2017/2018, njegova namestnica pa ga. Sonja Koželj Juhant.

 

Upravni odbor šolskega sklada (za obdobje september 2016 – september 2020)

Predstavniki staršev: a. Petra Arnež, ga. Erika Kostanjšek (namestnica predsednice), ga. Sonja Adrovič.

Predstavniki zaposlenih: ga. Anita Gaber Peceli (predsednica), ga. Joža Tomelj, ga. Tatjana Holy Kovačič in ga. Tjaša Kranjc

 

Pritožbena komisija (za obdobje september 2016 – september 2020)

Predstavniki staršev: g. Tomaž Lavrič, ga. Urška Raspet.

Predstavniki zaposlenih:  ga. Tatjana Holy Kovačič, ga. Sonja Koželj Juhant, ga. Maja Petek Tomšič, ga. Tjaša Grobin Kham, ga. Draga Jeretina Anžin, ga. Lea Vodička.

Zunanji člani: ga. Maša Mlinar in ga. Karlina Strehar.