Zavod RS za šolstvo v skladu s Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev razpisuje tekmovanje v znanju geografije za šolsko leto 2019/2020.

Tekmovanje poteka na treh ravneh:
1. šolsko tekmovanje za bronasto priznanje,
2. območno tekmovanje za srebrno priznanje,
3. državno tekmovanje za zlato priznanje.

Tekmovanje je sestavljeno iz pisnega in terenskega dela. Na tekmovanju lahko sodelujejo učenci od 6. do 9. razreda v dveh skupinah: 6./7. razred in 8./9. razred.

Tema tekmovanja v šolskem letu 2019/2020 so »PODNEBNE SPREMEMBE – OPOMIN NARAVE SEDANJIM IN PRIHODNJIM GENERACIJAM ČLOVEŠTVA«.

Datumi tekmovanj:
šolsko tekmovanje: sreda, 11. december 2019 ob 14. uri (testna vprašanja pripravi ZRSŠ)
območno tekmovanje: četrtek, 13. februar 2020 ob 14. uri (terenska in testna vprašanja pripravi ZRSŠ)
državno tekmovanje: petek, 17. april 2020 ob 10. uri (terenska in testna vprašanja pripravi ZRSŠ)

POGOJ ZA TEKMOVANJE:
Obvezna je prijava na tekmovanje:
Učenec/učenka se s pisno izjavo, ki vsebuje soglasje o objavi rezultatov, prijavi na šolsko tekmovanje (po informacijskem strežniku dostopno v decembru 2019). Na teh obrazcih bo za vsakega učenca izpisano tudi osebno geslo za dostop do njegovih rezultatov šolskega tekmovanja.

Vsa literatura za pisni del tekmovanja je dostopna na naslednjih spletnih povezavah:
1.Kralj Serša, M., Jeršin Tomassini , K., Nemec, L., 2016. Geografija 1. I-učbenik za geografijo. Podnebne spremembe, str. 99-106.
 URL: https://eucbeniki.sio.si/geo1/2509/index.html (Citirano 11. 9. 2019). 
2. Posledice podnebnih sprememb. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_sl (Citirano: 5. 9. 2019). 
3. Kovačič, A., 2019. Ko se človek igra boga. Gea, september 2019, str. 6-12. 
4. Bercko, V., Kutin Lednik, A., Červek, U., 2019. Pljuča Zemlje se dušijo v dimu. Večer. URL: https://www.vecer.com/pljuca-zemlje-se-dusijo-v-dimu-10056399 (Citirano 5. 9. 2019). 
5. Kočar, J., 2012. Tuvalu in njegova ranljivost na dviganje morske gladine. Geografija v šoli, 21, 3, str. 55-62. 
 
Območno tekmovanje – dodatno gradivp k šolskemu:
1. Vertačnik, G., Bertalanič, R., Draksler, A., Dolinar, M., Vlahović, Ž., Frantar, P., 2018. Podnebna spremenljivost Slovenije v obdobju 1961–2011. 
Povzetek. Ljubljana, ARSO, str. 2-14. URL: https://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/PSSbrosura_spread_SLO.pdf (Citirano 5. 9. 2019).
2. Ogrin, D., 2012. Podnebni trendi po letu 1850. Geografija v šoli, letnik 21, 1-2, str. 72-82.
3. Cegnar, T., 2018. Vpliv vremena, podnebja in njegovih sprememb. V: Vrdelja, M., Kovač, N., Lampič, V. Podnebje, okolje in alergije. Ljubljana, NIJZ, str. 6-7. 
URL: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/zbornik_podnebje_okolje_in_alergije_2018.pdf (Citirano 5. 9. 2019).
4. Hojs, A., Pohar, M., Perčič, S. Podnebne spremembe in zdravje. V: Vrdelja, M., Kovač, N., Lampič, V. Podnebje, okolje in alergije. Ljubljana, NIJZ, str. 8-9. 
URL: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/zbornik_podnebje_okolje_in_alergije_2018.pdf (Citirano 5. 9. 2019).
5. Vintar Mally, K., 2011. Spreminjanje podnebja v Afriki. Geografski obzornik, 58, 4, str. 9-18. 
URL: http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_2011_4.pdf (Citirano 4. 9. 2019).
 

Postopke terenskega dela si lahko preberete v GRADIVU.