01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

Zavod RS za šolstvo v skladu s Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev razpisuje tekmovanje v znanju geografije za šolsko leto 2018/2019.

Tekmovanje poteka na treh ravneh:
1. šolsko tekmovanje za bronasto priznanje,
2. območno tekmovanje za srebrno priznanje,
3. državno tekmovanje za zlato priznanje.

Tekmovanje je sestavljeno iz pisnega in terenskega dela. Na tekmovanju lahko sodelujejo učenci od 6. do 9. razreda v dveh skupinah: 6./7. razred in 8./9. razred.

Tema tekmovanja v šolskem letu 2018/2019 so Migracije.

Datumi tekmovanj:
Šolsko tekmovanje: torek, 15. januar 2019 ob 14. uri. 
Območno tekmovanje: sreda, 06. marec 2019 ob 13. uri.
Državno tekmovanje: petek, 12. april 2018 ob 11. uri.

POGOJ ZA TEKMOVANJE:
Obvezna je prijava na tekmovanje:
Učenec/učenka se s pisno izjavo, ki vsebuje soglasje o objavi rezultatov, prijavi na šolsko tekmovanje (po informacijskem strežniku dostopno v decembru 2017). Na teh obrazcih bo za vsakega učenca izpisano tudi osebno geslo za dostop do njegovih rezultatov šolskega tekmovanja.

Vsa literatura za pisni del tekmovanja je dostopna na naslednjih spletnih povezavah:
1. http://eucbeniki.sio.si/geo1/2532/index.html Selitve stran 203 do vključno 207 
2. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-2WE7XCTQ/ Zupančič, J. (2011). 
Nemirni afriški kontinent : geografski vidiki kriznih območij v Afriki. Geografski obzornik, 58, 4, str. 19–28. 
3. http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7311 Delovne migracije v Sloveniji 
4. http://www.zalozbakrtina.si/images/9c9437b9a0d8f8daad836206 b5b718bc.pdf 
(1. poglavje: Zakaj so migracije pomembne str.7 - 11) 
5. Schauer, Z. (2016) Intervju z Ibrahimom Nouhoumom, migrantom iz Malija. Geografija v šoli 24 2/3, str. 74 - 79 
(zadnji vir ni dostopen na spletu). 


Območno tekmovanje – dodatno k šolskemu:
1. http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_2017_1.pdf Zupančič, J. (2017). 
Geopolitični vidiki evropske begunske in migracijske krize. Geografski obzornik, 64, 1, str. 4–13. 
2. Zupančič J (2018).Krizne migracije v sredozemskem prostoru in njihove evropske Posledice, 
Geografija v šoli 26 3, str. 8 – 24 
3. Josipovič, D. (2016) Migracije v Slovenijo iz (nekdanje) Jugoslavije po drugi svetovni vojni, 
Geografija v šoli 24 2/3, str. 44 – 50 
4. Katarina Susman in Gregor Torkar, Zakaj lastovke jeseni odletijo in se spomladi vrnejo? 
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, http://pefprints.pef.uni-lj.si/2061/1/Susman_Torkar_16-19.pdf
 

Postopke terenskega dela si lahko preberete v GRADIVU.