Skoraj dva meseca pouka sta naokoli in na šolo se vse bolj privajajo
tudi prvošolci. V tednu pred prvimi šolskimi počitnicami smo v 1. b
razmišljali, kaj radi počnejo v šoli. Ugotovili smo, da se v Jaršah
najraje učijo, ustvarjajo, opazujejo naravo, nabirajo divje kostanje
pod našimi mogočnimi drevesi, na Rodici obiskujejo krožke. Na obeh
pa uživajo v igri na igrišču – s starimi in novimi prijatelji, bratci in
sestricami. Želimo si (jim), da bo še dolgo tako.