ZAPISNIKI SEJ NAČELSTVA KITARSKEGA DRUŠTVA V DOMŽALAH (1910-1926)

Raziskovalna naloga s področja zgodovine

Avtorici: Petra Gotar in Nika Planinšek, 8. b, šol. leto 2019/2020

Mentorici: Vilma Vrtačnik Merčun in Petra Dešman Senčar

POVZETEK:

Raziskovalna naloga temelji na analizi zapisnikov sej načelstva in občnih zborov Kitarskega društva v Domžalah, ki je obstajalo 18 let (od 1908 do 1926), tudi v času prve svetovne vojne. Izpisali sva vse pomembnejše podatke in iz jih izpeljali ugotovitve. Kitarsko društvo je bila zadruga z omejeno zavezo, ki je kupovala material (bast »v tri vitre«) in ga dajala plesti svojim članom. Ko so ti napletli kite, jim je delo plačevala (povprečno 0,15 krone za kito), kite pa prodala. Na ta način je kitarska zadruga omogočala svojim 959 članom zaslužek v denarju, ki je bil v tistem času še posebno dragocen. Kitarsko društvo je imelo tri organe: načelstvo, nadzorstvo in občni zbor. Načelnik društva je bil Franc Bernik, ki je bil najbolj zaslužen za njeno delovanje. Glede na to, da je Bernik o Kitarskem društvu pisal v svojih knjigah, naloga ne prinaša veliko novosti, k njegovim zapisom dodaja le podrobnosti. Glavni doprinos naloge pa je natančna analiza članstva. V zapisnikih so bili podatki za 939 članov (98 % vseh sprejetih), ki sva jih razvrstili v naselja, iz katerih so bili. Več kot polovica (54 %) članov je bila z območja današnje Občine Domžale. Iz karte članov kitarske zadruge, ki je na osnovi teh podatkov nastala, je razvidno, da se je osrednje območje članov Kitarskega društva nahajalo med Ihanom, Mengšem, Šmarco in Dobom. Središča z več člani so bila še v Moravčah, Krtini, Trzinu, Loki pri Mengšu in v Vodicah. Skrajne meje območja, s katerega so bili člani, pa so predstavljala naselja: na jugu Zajelše in Šentjakob, na zahodu Skaručna, Polje in Repnje, na severozahodu Lesce in Cerklje, na severu Podgorje in Kamnik, na severovzhodu Zgornja Tuhinjska dolina, na vzhodu pa naselji Blagovica in Čemšenik.

Ključne besed: Kitarsko društvo v Domžalah, slamnikarstvo, pletice, kitarska zadruga, Franc Bernik, slamnati čevlji za vojake, bast, ličje, člani Kitarskega društva.

(Skupno 8 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost