Slovenščina ni samo dolgočasna slovnica ali nerazumljivi Prešernovi soneti. Slovenščina je naš jezik, ki nam je bil položen v zibko, omogoča nam, da z besedami tkemo nevidne vezi in rišemo nasmehe na obraz.

Učenci 7. c razreda so se lotili izdelovanja voščilnic ob materinskem dnevu. Vendar te niso ostale prazne, popisali so jih z lepimi mislimi v zahvalo svojim mamam za njihovo skrb. Ja, tudi pouk slovenščine je lahko veliko več kot samo ponavljanje slovničnih pravil, sklanjanje samostalnikov, spreganje glagolov, branje sonetov nesrečno zaljubljenih pesnikov, dešifriranje zapletenih metafore… Lahko nas nauči, da le majhna pozornost in iskren preplet besed pove več kot najdražja darila.

Učenci so se izkazali s svojo ustvarjalnostjo in nedvomno razveselili svoje mamice.

 

Dostopnost