01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

Skladno s šolskim koledarjem za šolsko leto 2018/2019 in Letnim delovnim načrtom OŠ Rodica vas seznanjamo z izvedbo tretje delovne sobote.

Tretjo delovno soboto bomo izpeljali 2. februarja 2019 (realizacija manjkajočega šolskega dneva).

Tega dne bo potekal pouk po B urniku – petek, vključno z neobveznimi in obveznimi izbirnimi predmeti.

Jutranje varstvo ne bo organizirano.

Podaljšano bivanje bo organizirano do 15.00.

Šolska prehrana: za vse učence bo pripravljena šolska malica. Drugih obrokov ta dan ne bo (kuhinjsko osebje bo kosilo pripravilo za učence, ki bodo ostali v podaljšanem bivanju).

Prevoz s Količevega in nazaj bo organiziran (zjutraj po običajnem urniku, popoldne pa ob 15.00 izpred šole).

Dostopnost