01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

V tednu od 21. do 25. januarja 2019 so učenci 2. a v času OPB opazovali in šteli ptice v šolski okolici. Opazili so, da tam, kjer je bilo najbolj hrupno, ptic ni bilo. Posebno kosi in vrabci obožujejo šolski kompostnik. Učenci so v okolici šole našteli največ sivih vran, kosov in vrabcev ter nekaj golobov, sinic in meniščkov. V primerjavi z lanskim letom je manj sinic in meniščkov, taščic pa letos sploh niso opazili. Spremembe v številu ptic posredno govorijo o kvaliteti našega okolja in upamo, da se bodo taščice in sinice vrnile. Bomo videli prihodnje leto. Podatke smo posredovali na DOPPS (Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije) v okviru vsakoletne akcije Ptice okoli nas.

 

Dostopnost