• Raziskovalna naloga s področja psihologije
  • Avtorica: Laura Osenk in Lucija Krapež, 9. c
  • Mentorica: Danica Volčini

POVZETEK: V raziskovalni nalogi sva želeli preveriti teorijo štirih osebnostnih tipov, ki na osnovi osebnostnih lastnosti razvršča posameznike v štiri osebnostne tipe: v močno osebnost ali kolerika, v popularno osebnost ali sangvinika, v popolno osebnost ali melanholika in v mirno osebnost ali flegmatika. Sestavili sva anketo in anketirali sto učencev 8. in 9. razreda, starih med 13 in 14 let. Anketa je navajala različne lastnosti, na osnovi katerih sva določili posamezne osebnostne tipe. Pred raziskovanjem sva postavili hipotezo, da ima največ učencev osebnostni tip sangvinika in da je le malo takih, ki imajo prehodne osebnostne tipe. Z raziskavo sva hipotezo ovrgli, saj so rezultati anketiranja pokazali, da največ učencev (42 %) nima točno določenega osebnostnega tipa. Med čistimi osebnostnimi tipi je bil najpogostejši osebnostni tip kolerika (31 %), najmanj pogost pa tip melanholika (17 %).

(Skupno 53 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost